S1743

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve 13 desember 1743
            «For Brevene til Nordmøer og Sundmøer, som befordres med Romsdals Posten, betales for hvert enkelt Brev, fra Trondhjem af, 3     Sk[i]. For Underveis-Breve betales, foruden det Porto  som fra et Post-Contoir til et andet er ansat:
1. Fra Christiania
Til Hackedals Jerværk                                                   2
Ovre Rommeriges Fogderie, efter Veiens Længde            2 a 3
Wingers Fæstning                                                         3
Hedemarkens Fogderie                                                  3
Guldbrandsdalens                                                         3
Hadelands, Totens og Walders Fogderier                         3

 

2. Fra Bragnæs

Til Holmestrand                                                            2

 

3. Fra Tønsberg

Til Sandefjord                                                               2
     Holmestrand                                                            2

 

4. Fra Brevig

Til Porsgrund                                                                1

 

5. Fra Christiansand

Til Mandal                                                                    2
     Berge i Lyngdal                                                        3
     Sande                                                                     3
I øvrigt skal for andre Underveis-Breve, som ikke her ere specificerede, betales udi Porto (foruden den imellem Post-Contoirene ansatte Taxt): for hvert enkelt Brev, som befordres under 2 Mile, 1 Sk.; fra 2 til 5 Mile, 2 Sk.; fra 5 Mile og derover, Sk.»[ii].    
Breve, 1                                                              Post-Contoir, 1
Porto, 1

[i] Det er ikke sikkert hva enheten egentlig er: man kan gjette at det er skilling, og forkorte det Sk, slik det er gjort her.
[ii] Schou, Jacob Henric, «Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger som fra aar 1670 af ere udkomne : tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge : forsynet med et alphabetisk Register. 3 : Som indeholder K. Christian VI Frr. fra 1730 til 1746»; Kiøbenhavn : Breum, 1795; p 564; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014050824016