1740-6 Theodorus Magnussen Poscholan

Theodorus kom til verden i Sandefjord 15 juni 1740, han ble døpt[i] 18 juni. Da fikk han fadrene Mad: Johanne Knudsdatter Mørch, H: Hans Lucassens; Bolette Birgitte Kemler; Msrs Knud Hansen Hellevad og Søren Nielsen; samt Stud Wilhelm Adolph Worsøe.

Foreldrene var offiseren av dansk herkomst, Magnus Poscholand, og Karen Sandby: det er ukjent hvornår de giftet seg, men da Theodorus kom til verden hadde de barn fra før: sønnen Jens Jørgen ble døpt[ii] 16 april 1735. Neste barn ble en pike som ble født 20 desember 1737 og fikk navnet Wilhelmine Margrete da hun ble døpt[iii] lille julaften.

Familien flyttet et par år efter at Theodorus så dagens lys til Stokke og bodde på Holtan[iv] fra 1743 til 1745. Bygdeboken sier videre at de så kom til Sundby, men de er ikke nevnt som brukere dere. Derimot får man å vite at på den tiden som passer var brukeren «Hans Kristofferssøn 1733-47, sies at være fra Korsgaarden (i Botne). Gift m. Else Kristoffersdatter. Hans var underofficer, kom til at eie hele gaarden og drev som gjestgiver.»[v]. Han hadde vel funnet kvarter hos en broder offiser, og det kan tenkes å være tilfelle med Vølen, der begge brukene ser ut til å ha hatt mange militære. På Øde-Veer, derimot, finner man Magnus og familien igjen som brukere:

«Magnus Poscholan 1750-54, militær, var i 40-aarene løitnant og bodde da en tid paa Sundby, saa paa Vølen, blev kaptein ca. 1750; kjøpte det aaret ved auktion Øde-Veer for 250 rdl. (senere brukere maatte 1766 betale i tillæg 290 i odlesløsning til grevens søn). Poscholan døde her 1754, 60 aar. Gift m. Karen Sundby. I kirkeboken nævnes av barn: Marta Katarina, f. 45; Johan Kristoffer, f. 49. – Enken solgte 1762 halve gaarden, 1764 resten.»[vi]

Det var antagelig under oppholdet på Sundby at datteren Marthe Catharina kom til verden – hun ble døpt[vii] 17 juni 1745. Fadrene var Obrist-Lieut. Gunther; Lieutenant Stockfleth; Ulrich Green; Fru Capit. Duuses; og Frøken Skilling.

Sønnen Johan Christopher ble født på «Nygaard under Wølen» og ble døpt[viii] 8 februar 1748. Fadrene ble Capitaine Duus; Krigsraad Krefting og Frue; Cornet Vosgrav; og Margrethe Johanne Bonde;

Faren, Magnus, var kaptein og kompanisjef frem til han døde i 1754. Han ble begravet[ix] 8 mars.

Theodorus ble konfirmert[x] i Arendals Kirke i Stokke Sogn, et par måneder senere, Kristi Himmelfartsdag, 23 mai, 1754. Han er ført opp som nummer en av de 34 guttene i kullet – medregnet pikene var de til sammen 66 ungdommer denne våren.

Hva Theodorus så gjorde er ikke dokumentert, men han slo inn – som sin far og onkel – på en militær løpebane. Kan hende kom han til Christiania Frie Matematiske Skole – en forgjenger for dagens Krigsskole, men den gang et litt amatørmessig opplegg: «Undervisningsplanen var enkel den første tiden. Matematikk og artilleri i ukens fire første dager og tegning, fekting og dans i ukens to siste dager[xi]». Idet minste kan man tenke seg en forbindelse, for han er ført opp blant em som forhåndskjøpte boken «Den norske militære mathematiske Skoles Historie fra dens første Oprettelse indtil nærværende Tid[xii]» som kom ut i Christiania i 1796.

Hvorom allting er, han kommer til syne igjen i 1761, ifølge Olai Ovenstad[xiii]

«Poscholand, Theodorus. – F. Ca. 1740 i Norge. – Fenr. ref. ved gen.-maj. Wedel Jarlsbergs S.fjeldske gev. inf.regt. 12/8-1761. – Adj. der 31/3 1762. – Sek.ltn. ref. 16/10 1763. – Virk. sek.ltn. 26/10 1765.  – Regt.kv.mest. og aud. ved 2. Akh. nasj.inf.-regt. 25/3 1772. – Etter omorganisasjonen fra 1/5 1789 blev han 16/9 s.å. forflyttet til 1. Akh. nasj.inf. regt. – fikk overkrigskomm.s kar. 1/3 1794 med anc. fra 30/11 1792.  – Ved kgl. res. 11/5 1798 utn. til krigskomm. for  drag.regt.ne i Akershus stift. – Avskjed 19/12 1800med behold av sin hatte gasje. – Gift: Fikk i Juni 1772 tillatelse til ekteskap med Catharina Margrethe Leth, døpt 7/8 1742, død 27/9 1810, datter av rådmann Leth på Fredrikshald. – De var barnløse.»

I 1790 ble Theodorus Poscholan, sammen med Auditeur Bremer, oppnevnt som «executores»[xiv] i forbindelse med testamentet efter den avdøde sognepresten i Friderichshald og Glemminge Menigheter.

Det ble hold auksjon[xv] over Sogneprest Rønns bo for tredje gang torsdag 19 mai 1791, klokken to om eftermiddagen, og i den forbindelse får man en beskrivelse over leveforholdene for høyere preste- og embedsmanns/offiserers sivile tilværelse i 1790-årene:

«… bestaaer af en 2 Etage Hovedbygning af Grundmuur med 28 Fag Vinduer, 7 Over- og 6 Underværelser, hvorudi 10 Stykker Jern Kakkelovne, nemlig 2de tre etage, 6 to Etage, og 2 en Etage foruden Kiøkken med 2 hvelvede Kieldere og et lidet Kammer med behoerige Coemmoditeter og Indretninger. Ligesaa hører til Hovedbygningen et af Bindingsværk opført Udhus af 1 etage med fornødne Hoe Lofter oven paa, og neden under Stalrum til 4 Hæste og Båse til 4 Kjør, samt en saa kaldet Drenegstue, foruden et i Gaaren opført stort Veedskiul. Alle Bygninger ere belagte med blaae hollandske Taksteen, og Værelserne derndi gipsede, samt Vinduerne med Kit indlagt efter Engelsk Facon, og hører ellers til Gaarden et tæt ved ved samme beliggende smuk Urte-Hauge”.

I 1801[xvi] finner man Theodorus, 60 år gammel, på Lillæng Væstre i Skieberg. Navnet er litt pussig stavet – Posseholan – men det er ikke tvil om at det er samme mannen: ikke bare er han Ober-krigs commissaire, men han er også gift med Cathrine Leth. Husstanden er nokså stor: foruten ekteparet er der to husjomfruer, to tjenestepiker og fire tjenestegutter – to av dem er også landsoldater.

Det er ikke funnet noen begravelse for Theodor Poscholan, men en fortegnelse over dødsfall i Norge 1763-1825[xvii] opplyser at han gikk bort i Larvik 8 august 1801. Norske Intelligenssedler[xviii] hadde en liten notis 11 november samme år:

«I Anledning aaf et i mellem afdøde Hr. Ober-Krigs-Commisair Poscholan og efterladte Frue oprettet og under 19 September d.A. confirmeret Testamente, tilkommer den Afdødes Arvinger 20 Rdlr. som imod behørig Qvittering hos mig er beroende til Udbetaling.
                 Christiania den 9de November 1801
                                                          Gluckstad
                                  Regimentsqvarteermester og Auditeur”

[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 19.
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13.
[iv] ”1743 hadde løitnant Magnus Poscholan bygsel og bodde her, kanske to aar,” se http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/ , seksjon 16.
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1745, side 38.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1749, side 58.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Døde og begravede 1754, side 217.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Konfirmerte 1754, side 71. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610347.jpg
[xii] Hegermann, D, ”Den norske militære mathematiske Skoles Historie fra dens første Oprettelse indtil nærværende Tid”, Christiania 1796, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009022410002
[xvi] Folketelling 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058195001622
[xvii] Jørgen Gløersen, Dødsfall i Norge 1763-1825, p 309/510 i den elektroniske utgaven, http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_1/index.html