1737-21 Wilhelmine Margrete Magnusdatter Poscholan

Wilhelmine Margrete ble født 20 og ble døpt[i] lille julaften 1737. Fadrene Præstens Kone Anna Magdalena Flor; Jfr. Edle Marie Bugge; Sersjantene Conrad Antze og Niels Raastad; samt Mr Cort Nicolaisen Alsing i Sandefjord.

Foreldrene var Magnus Poscholand[ii] – han var offiser og av dansk opprinnelse – og Karen Sandby[iii], hennes opphav er helt ukjent. Når Karen og Magnus hadde giftet seg er ukjent, men man kan gjette på at det skjedde i Larvik eller i nærheten, for Magnus hadde vært stasjonert der.

Første barn, sønnen Jens Jørgen, ble døpt[iv] i Sandefjord 16 april 1735. Enda en gutt kom til verden 15 juni 1740, han ble døpt[v] 18 juni.

Familien flyttet et par år senere til Stokke og bodde på Holtan[vi] fra 1743 til 1745. Bygdeboken sier videre at de så kom til Sundby, men de er ikke nevnt som brukere dere. Derimot får man å vite at på den tiden som passer var brukeren

” Hans Kristofferssøn 1733-47, sies at være fra Korsgaarden (i Botne). Gift m. Else Kristoffersdatter. Hans var underofficer, kom til at eie hele gaarden og drev som gjestgiver.”[vii]. Han hadde vel funnet kvarter hos en broder offiser, og det kan tenkes å være tilfelle med Vølen, der begge brukene ser ut til å ha hatt mange militære. På Øde-Veer, derimot, finner man Magnus og familien igjen som brukere: ”  Magnus Poscholan 1750-54, militær, var i 40-aarene løitnant og bodde da en tid paa Sundby, saa paa Vølen, blev kaptein ca. 1750; kjøpte det aaret ved auktion Øde-Veer for 250 rdl. (senere brukere maatte 1766 betale i tillæg 290 i odlesløsning til grevens søn). Poscholan døde her 1754, 60 aar. Gift m. Karen Sundby. I kirkeboken nævnes av barn: Marta Katarina, f. 45; Johan Kristoffer, f. 49. – Enken solgte 1762 halve gaarden, 1764 resten.”[viii]

 

Det var antagelig under oppholdet på Sundby at datteren Marthe Catharina kom til verden – hun ble døpt[ix] 17 juni 1745. Fadrene var Obrist-Lieut. Gunther; Lieutenant Stockfleth; Ulrich Green; Fru Capit. Duuses; og Frøken Skilling.

Sønnen Johan Christopher ble født på ”Nygaard under Wølen” og ble døpt[x] 8 februar 1748. Fadrene ble Capitaine Duus; Krigsraad Krefting og Frue; Cornet Vosgrav; og Margrethe Johanne Bonde;

Og så utviklet altså Magnus karriere seg som beskrevet[xi] til han var kaptein og kompanisjef frem til han døde i 1754. Han ble begravet[xii] 8 mars.

Knappe tre måneder senere ble Wilhelmine Margrete Meklenborg Poscholan konfirmert[xiii] i Stokke. Det skjedde Kristi Himmelfartsdag – 23 mai[xiv] – 1754. Hun er ført opp som nummer en av de 32 pikene som sammen med 34 gutter – broren Thedorus er ført opp først blant dem – utgjorde kullet på 66 ungdommer som kom for presten denne våren.

Efter at Karen solgte gården i 1764, som nevnt i bygdeboken for Stokke, flyttet antagelig familien til Danmark.

Informasjonen er foreløbig ikke bekreftet gjennom bruk av førstehåndskilder, men en dansk webside[xv] virker overbevisende.

I følge denne ble Wilhelmine trolovet 11 desember 1773. Den utkårede var Henrich Drejer i Hasle[xvi] Købstad, Bornholms Nørre, Bornholm – altså langt bort i Østersjøen. I forbindelse med en folketelling fra 1 juli 1787 får man vite at familien var flyttet til Rønne[xvii], hovedstaden, en rundt 10-12 kilometer lenger syd. Her drev Henrich som urmaker.

De hadde fått to barn: Magnus Dreyer (12); Hans Henrich (9). Og i huset hadde de en svenn som het Magnus Holthin (34); en læregutt Poul Jensen (18); tjenestepiken Karne Larsdatter (19); og Stina Madsdatter, en 8 år gammel pike ” taget til opfødning”.

1 februar 1801 – igjen en folketelling – forteller at familien er tilbake i Hasle der de bor i Storegade 17. Matematikk er ikke folketellernes største fortrinn: på de fjorten årene er Henrich blitt 7 år eldre, mens Wilhelmine – som var jevngammel med ham i 1787 – er eldet med 12 år: begge dele i motsetning til de knappe 14 som faktisk er gått. Denne gangen får man dessuten vite at Henrich har en militør bekgrunn – han er kaptein.

Wilhelmine ble enke 24 februar 1809, og levet selv ikke så mye lenger. Hun døde på sensommeren og ble begravet 24 august 1809.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13.
[ii] Se 1735-8 Magnus Poscholand
[iii] Se 1735-9 Karen Sandby
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 19.
[vi] ”1743 hadde løitnant Magnus Poscholan bygsel og bodde her, kanske to aar,” se http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/ , seksjon 16.
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1745, side 38.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1749, side 58.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Døde og begravede 1754, side 217.
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Konfirmerte 1754, side 71.
[xvi] Se https://da.wikipedia.org/wiki/Hasle_(Bornholm)