1737-13 Kirsti Thommesdatter

Det nærmeste man kommer en kandidat til rollen som Kirsti Thomesdatter[i] i Sandefjord er den Anna Kirstine Thomasdatter som ble døpt[ii] der Sankthansaften 1709. Faren var Thomas Pedersen Skredder og fadrene Hr Friderich Grüners Hustrue Anne Hedevig; Signe Larsdatter; [NN] Hendriksøn; Anders Christensen; og Anders Alfsen.

Kirsten Thomesen ble født for tidlig til at det var aktuelt med konfirmasjon[iii] – det ble obligatorisk først i 1730-årene.

Hun synes å ha vært, efter datidens normer, å ha vært litt vidløftig. Datteren Mari kom til verden, uten at noe ekteskap var inngått, høsten 1737 og ble gitt navnet Mari. Hun ble døpt[iv] 13 september det året og fikk fadrene mari Jørgensdatter; Dorthe Andreasdatter; Hans Thorsen; Rasmus Anunsen; og Abraham Larsen Theien – alle fra Sandefjord. Barnefaren ble «udnevnt» å være Christen Schjøllert[v] i Sandefjord, en figur i de høyere lag av det lille samfunnet.

Kirsti ble «publice absolveret» 18 søndag efter trefoldighet[vi] i 1737, 20 oktober var det – langt ut på høsten. Hun var anklaget for «for begangen Letfærdighed med Christian Schjøllert Sandefjord» og alle berørte syntes vel at tilståelse var den enkleste veien ut.

Tre uker senere måtte Christen Schjøllert også stå frem for menigheten med sin brøde «for lejermaal i sin hus la-mands [?] stand med ugift Kirsti Thomesdatter[vii]».

Kirsti Thommesdatter i Sandefjord giftet seg med Matthiis Andersen i 1744. De ble trolovet 8 august 1743 og hadde kausjonistene Bendt Nielsen og Niels Jacobsen – begge fra Sandefjord. Vielsen[viii] fant sted 23 mai 1744. Matthiis var – ifølge skiftet[ix] efter ham – sønn av en smed i Sandefjord, Anders Christensen, og Margrethe Iansdatter.

Efter at Kirsten og Matthiis hadde giftet seg ble de barn nokså snart: Anne Magrete så dagens lys 27 og ble døpt[x] 30 januar 1745. Fadrene ble Bolette Birgitte Kemler fra Prestegården; Kirstine Marie Nerup; Studios Msr Wilh. Adolph Worsøe; Nicolai Husebye; og Søren Pedersen fra Sandefjord.

Neste barn ble også en pike. Hun kom til verden 5 og ble døpt[xi] 8 september 1746. Denne gangen ble navnet Sidsel Marie og fadrene Anne, Niels Jacobsens fra Sandefjord; Anne Marie Iversdatter, Sandefjord; Lars Guttormsen, Sandefjord; Christian Gjerdtsen, Sandefjord; og Anders Pedersen Præste-Eje.

Knappe tre år senere ble det en gutt som fikk navn efter farfaren, Anders. Han ble født 27 juni 1749 og døpt[xii] 30 samme måned. Ved denne anledningen valgte foreldrene som fadre J: Fr. Wiwike Kemler fra Prestegården; Magrete Abrahamsdatter fra Prestegården, Joon Didericsen Kjelberg; Carl Knudsen; og Lars Olsen fra Sandefjord.

Og tilslutt: Matthiis. Men før Matthiis ble født døde faren. Han gikk bort “Festo Purificationis Mariae” – på norsk kjent som Kyndelsmesse – 1 februar 1751 og ble begravet[xiii] 7 samme måned.

Sal. Matthiis Andersens yngste sønn ble født 31 august og ble døpt[xiv] 3 september 1751, syv måneder efter farens bortgang. Fadrene var J: Fr. Wiwike Kemler fra Prestegården; Magrethe Abrahamsdatter fra Prestegården; Niels Christophersen, Smed, fra Sandefjord; Lars Olsen, Sandefjord; og Amun Hansen, N Lystad.

Alle barna levet opp og bodde antageligvis sammen med moren i 1762, selv om bare to er nevnt. Matthiis, den yngste, behøvet ikke å bli registrert for ekstraskatten – han var under tolv år gammel – og fraværet av Sidsel kan være en lakune for hun var bosatt i byen ved konfirmasjonen 21 søndag efter trefoldighet i 1761. Og igjen da hun giftet[xv] seg med Christen Larsen 18 desember 1773.

Eldstedatteren Anne Magrete døde, 21 år gammel, 28 februar 1766. Begravelsen[xvi] fant sted 4 mars.

Kirsten gikk bort 62 år gammel 31 august og ble begravet[xvii] lørdag 4 september 1773.


[i] Se også 1762-153 Sal Mathiesens Kirsten
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1709, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-4
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650290.jpg
[iii] «I Norge ble konfirmasjon påbudt ved lov i 1736. Det ble lovfestet at alle i løpet av sin ungdomstid skulle konfirmeres gjennom en offentlig eksamen i den kristne tro og en kirkelig innvielse med håndspåleggelse og forbønn. Med påbudet ble konfirmasjonen en juridisk nødvendighet for full inntreden i det voksne samfunn. Ingen kunne tas ut til militærtjeneste, inngå ekteskap, være fadder ved dåp eller vitne i retten uten konfirmasjonsattest. Og dersom man ikke hadde møtt til konfirmasjon innen fylte 19 år, kunne man straffes med tukthus eller gapestokk.» se http://no.wikipedia.org/wiki/Konfirmasjon
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-15
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650421.jpg
[v] Se 1739-6 Christen Jansen Schjøllert
[vi] http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-286 
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1742-1744, side 155. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-158
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650564.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-33
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650439.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 44. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-46
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650452.jpg
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650633.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650459.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1770-1773, side 170. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-174
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650580.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1766, side 243. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-247
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650653.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1774, side 254. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-258
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650664.jpg