1736-8 Jens Nielsen Colstrup

Lorens Berg[i] gir en ættetavle for Jens. Her oppgis han å være sønn av Niels Colstrup som var sogneprest i Stokke frem til sin død i 1719; Niels var selv sønn av Johannes (Jens) Colstrup[ii] som var Sogneprest på Næs på Romerike: hans far, Jon Colstrup, var skipper og handelsmann i Marstrand.

Mer fortellende forklarer Berg:

 

Oplysninger. Ættens stamfar Jon Colstrup skal ha tatt dette navn efter en gaard han eide utenfor Marstrand. Hans sønn Johannes eller Jens var 1663 pret i Uddevalla i Vest-Gotland, men han maatte 1667 under Gyldenløvs-feiden rømme til Norge, fordi han hadde staatt i mistænkelig brevveksling med Gyldenløve, som nå holdt ham skadesløs ved aa gi ham Nes Sognekall. Han var som nævnt 4 ganger gift; hans anden hustru og to smaabarn brændte inde.  Han og sønnen Jonas, farens kapellan, vakte forargelse ved i mange aar at føre proces mod hinanden.
Jens Colstrup opholdt sig adkillig på Bergan (det kan vi bl.a. se av, at alle hans døtre ble gift til Hedrum). 1758 holdt han paa at miste gaarden: provst Grüners sønn kaptein Fredrik G. tok den igjen paa odel for 800 daler. Det var hans mening aa slaa sig ned der, men saa blev han som militær utkommandert, vistnok til Holstein, og derfor fik Jens Colstrup kjøpt gaarden tilbake. Han maatte dog nu betale 1200 daler men ble saa kvit odelsheftet. 1759 solgte han halve gaarden til Lars Olssøn for 600 daler, og straks før sin død avhændet han resten til svigersønnen Hans Halvorssøn.
Jens Colstrup var g. m. Anne Elisabet Eriksdatter, datter av lensmann Erik Kristenssøn Haukerød. … Av jord eide lensmannen omfram Bergan også 1 ½ pund smør i Unneberg; ble solgt for 405 daler. Arvesummen blev rundt 1000 daler til deling (sønnen fik 400, hver datter 200). – Bergan blev delt 1759 (hver part fikk halvten av bølet, av Høivik, og Bakkemyra)»

 

Jens Colstrup kommer til syne i kildene i Sandherred i og med at han gifter seg med Anna Elisabet Erichsdatter: det skjedde gjennom trolovelse inngått 31 oktober 1735: som kausjonister hadde de Sr Ole Wolf og Sr Sti Wolf, begge fra Melsom i Stocke Sogn. Vielsen[iii] fant sted 28 desember samme år.

Første barn var en pike og hun kom til verden sommeren efter bryllupet. Johanne ble døpt[iv] 6 juli 1736 og fikk da fadrene Marte Maria, Sal Hr Niels Kolstrups; Lisbeth Sophia Michaelsdatter Wolf; Andrea Johanna Michelsdatter Wolf; Andreas Hansen Wogn; og Jørgen Jørgensen Melick.

 

«Jens Nielsen Colstrup kjøpte 1735 halvten av de to Virik-gaarder, 1741 resten, den sidste handel, for 340 daler. Flyttet herfra i 1743[v]»

 

Halvannet år senere bodde familien på Virik, der Christine Lisbet ble født 7 februar 1738. Da hun ble døpt[vi] 12 samme måned fikk hun fadrene Elisabeth Sophie Wolf; Andrea Johanne Wolf; Eric Christensen Houcherød; Lorenz Ericsen Houcherød; og Jens Michelsen Wolf.

Enda fire år senere var familien fremdeles på Virik da Marte Maria kom til verden 28 mars 1742. Hun ble døpt[vii] 2 april og fikk fadrene Hans Danthor fra Huan i Stoche Sogn; Eric Nielsen Østbye i Tjølling Sogn; Mr Jens Wulf fra Melsom; madame Maren Dop, Mr Jens Mellichs S Hucherød; og Madem Sara Regina Michelsdatter Wulf fra Melsom.

I 1743 kjøpte Colstrup gården Nedre Bergan i Hedrum av presten Ole Tideman[viii] og flyttet dit[ix].

I Hedrum ser familien ut til å ha slått seg til ro en periode: familien var stabil, og det to lang tid før det påny ble barn. Men efter 10 år kom en attpåklatt: Niels ble døpt[x] i Hedrum 9 juli 1752 og hadde som fadre Marthe Maria Madm Colstrup; Johanne Maria Colstrup; Lieutenant Antzee; Studiosus Fane; og Niels Jenssen Løve.

Ifølge Lorens Berg begynte svigerfaren, Eric Christenssen, å trekke på årene på denne tiden og Jens Colstrup hjalp ham med å ivareta plikter og oppgaver. I 1755 overtok han hvervet selv og kom til å bo, for det meste, på Haukerød[xi] der svigerfaren døde 11 mars 1757. Han ble begravet[xii] 16 mars. Han var straks over 76 år gammel.

Jens Colstrup fortsatte som lensmann til han døde 26 januar i 1763 og ble begravet[xiii] lørdag 3 februar. Han ble 57 år gammel – står det.

Anna Lisbeth Ericsdatter, konen, forble enke mindre enn to uker: hun døde 11 februar 1763 og ble begravet[xiv] 18 samme måned. Hun ble 51 år gammel.


[i] For disse opplysningene se Lorens Bergs «Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av byg; dens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», pp 286-287, elektronisk tilgjengelig gjennom http://www.nb.no/nbsok/nb/d955b28038dea4fe496a7d5b14d12490?index=1#295
[ii] Denne karen hadde et variert og innholdsrikt liv som prest, nasjonalist og spion. Mer opplysninger er å finne i en artikkel i Store Norske Lekiskon, som gjengir en fra Norsk Biografisk Leksikon: Ramstad, Mads. (2009, 13. februar). Jens Colstrup. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 30. desember 2014 fra https://nbl.snl.no/Jens_Colstrup
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1733-1736, side 151. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-154
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-11
[v] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, p 588, se http://www.nb.no/nbsok/nb/4d4912e0864b640f9edd1f781d7e8560?index=1#601
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-15
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-25
[viii] Sier Lorens Berg, p 287. Ole Tideman er den unge presten som forførte Sandar-presten Calundans knapt tenårige datter og «måtte» gifte seg med henne. Han ble det «forvist» til Hedrum, der konens morfar, Grüner, var prest allerede.
[ix] Lorens Berg, p 287
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), Kronologisk liste 1752, side 8. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8234&idx_id=8234&uid=ny&idx_side=-10
[xi] Lorens Berg, p 287
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1757, side 231. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-235
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 239. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-243
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1763, side 239. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-243