1736-22 Else Colstrup

Lorens Berg[i] gir en ættetavle for Else. Her oppgis hun å være datter av Niels Colstrup som var sogneprest i Stokke frem til sin død i 1719; Niels var selv sønn av Johannes (Jens) Colstrup[ii] som var Sogneprest på Næs på Romerike: hans far, Jon Colstrup, var skipper og handelsmann i Marstrand.

Mer fortellende forklarer Berg i fortsettelsen:

 

Oplysninger. Ættens stamfar Jon Colstrup skal ha tatt dette navn efter en gaard han eide utenfor Marstrand. Hans sønn Johannes eller Jens var 1663 pret i Uddevalla i Vest-Gotland, men han maatte 1667 under Gyldenløvs-feiden rømme til Norge, fordi han hadde staatt i mistænkelig brevveksling med Gyldenløve, som nå holdt ham skadesløs ved aa gi ham Nes Sognekall. Han var som nævnt 4 ganger gift; hans anden hustru og to smaabarn brændte inde.  Han og sønnen Jonas, farens kapellan, vakte forargelse ved i mange aar at føre proces mod hinanden.»

 

Else kom vel til verden engang 1710-15 eller så: hun var gammel nok til å gifte seg engang i midten av 1730-årene. Den tilkommende var Andreas Wogn, som hun selv fra Stokke. Andreas hadde vært en periode i Tønsberg, men var på denne tiden flyttet til Sandefjord, der han sikkert traff sin sambygding, Jens Nielsen Colstrup[iii], som nå bodde på Virik på denne tiden, og var svigersønn av lensmannen. Og som altså hadde en yngre søster som het Else.

Anders Wogn og Else Coldstrup ble trolovet 23 oktober 1735. Kausjonistene var Cornet[iv] Wogn og Preben Wogn. Vielsen[v] fant sted i Stokke 11 november samme år.

Første barn var en pike, Margrete Marie, som kom til verden i Sandefjord og be døpt[vi] 28 september 1736. Fadrene ble Madame H: Leths;  Anne Elisabeth Erichsdatter Virik; Cornet Niels Hansen Wogn; Sr. Søren Nielsen; og Jørgen Jørgensen Mellick.

Efter tiden i Sandefjord – som var finansielt turbulent – kom Andreas og familien tilbake til Stokke og bodde på Vennerød. Der ble en sønn født – det kan ha vært andre i mellomtiden – og døpt[vii] 6 juni 1742. Gutten fikk navnet Johann Nicolai og fadrene Cornet Vogn; Jørgen Larsen S; Marte Larsdatter; og Anne Maria Nielsdatter Vogn.

Så ble det en gutt til; han fikk navnet Niels Colstrup da han ble døpt[viii] 18 oktober 1743. Fadrene var Mechel Larsen; Søren Pedersen; Ellev Christophersen S Aarholt; Madame Colstrup; og Anne Maria Prebensdatter.

Knappe tre år senere fulgte en pike. Anna Maria kom til verden 4 juni 1746 og ble hjemmedøpt[ix], men døde samme dag. Hun ble begravet[x] 7 juni.

Anders Vogn solgte Vennerød til brukerne i 1746[xi].

Andreas ble muligvis lensmann i Rakkestad i 1747. Uansett, han kom til Rakkestad før 1759, for samme kilde forteller at «Den 2.jan.1755 kjøpte han sammen med sin svigersønn Martin Sparre dragonkvarteret Lien i Rakkestad av broren Niels Wogn for sammenlagt 1200 rdlr., hvorfor svigerfar og -sønn opptok lån ved Christiania kommunitet på 800 rdlr. og 200 rdlr. av major Wogn. Handelen ble i 1761 annulert da kjøperne mente at Niels Wogn hadde tatt en uforholdsmessig høy sum for gården. Ved skjøte 31.okt.1764 kjøpte Anders Wogn av Amund Olsen gården Mellom Bodal, hvorfor 400 rdlr.obligasjon ble utstedt til Madame Ahlet Busch salig Søren Kleboes med 1.prioritet[xii]

Det skulle bli flere barn. Jens så dagens lys sommeren familien kom til Rakkestad og ble døpt[xiii] 20 august 1747. Fadrene var Hr Capitaine Wogn; Monsr Frederic Wogn; Monsr Hieronimus Bassøe; Fru Ober-Auditeur Colstrup; Madame Anne Maria Normanns; og Jomfru Margrete Leth [?].

Dernest Anne Maria. Hun ble døpt[xiv] 5 april 1750 og fikk fadrene Capit Wogn; Capit Skylle; Lieut Paasche; Madame Stockflet; og Mademois Aalborg.

Og tilslutt, Johan Friderich. Han ble døpt[xv] 1 mai 1759, og denne gangen ble fadrene mad. Stockflet; Maren Cathrine Wogn; Bendt Stockflet; Peter Tyrholm; og Martin Sparre.

Enkelte kilder, Rakkestads historie medregnet, nevner en datter til: Maren Cathrine, som er nevnt i den siste dåpen. Gjetningsvis er hun datter av en annen Wogn – kanskje Major Wogn, som også bodde i Rakkestad. Men hun kan ha vokst opp hos Andreas og Else. Hun minnes blant annet ved den navneduken[xvi] hun broderte som småpike:

 

Når Andreas Wogn døde er ikke slått fast: men i 1764 kjøpte han seg en ny gård, og 1769 overtok sønnen som lensmann. Så han gikk vel bort omkring denne tiden.

Når Else gikk bort er ikke slått fast.


[i] For disse opplysningene se Lorens Bergs «Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av byg; dens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», pp 286-287, elektronisk tilgjengelig gjennom http://www.nb.no/nbsok/nb/d955b28038dea4fe496a7d5b14d12490?index=1#295
[ii] Denne karen hadde et variert og innholdsrikt liv som prest, nasjonalist og spion. Mer opplysninger er å finne i en artikkel i Store Norske Lekiskon, som gjengir en fra Norsk Biografisk Leksikon: Ramstad, Mads. (2009, 13. februar). Jens Colstrup. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 30. desember 2014 fra https://nbl.snl.no/Jens_Colstrup
[iii] Se 1736-8 Jens Nielsen Colstrup
[iv] Kornett er den laveste offisersgraden i kavaleriet, tilsvarende fenrik eller sekondløytnant i infanteriet. Tittelen kommer av kornett, en eldre betegnelse på standarten som denne offiseren hadde ansvar for å bære. Kornett er en subalternoffiser. I Sverige var graden i bruk frem til 1835. Et kavallerikompani var der satt opp med to kornetter. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Kornett_(grad)
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Ekteviede 1735-1736, side 133. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-136
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610409.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 10. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-12
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1742, side 28. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-31
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1744, side 31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-34
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1746, side 43. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-46
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Døde og begravede 1746-1747, side 209. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-212
[xi] LORENS BERG, STOKKE,  EN BYGDEBOK, OSLO. DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI, 1928, nevnt under 97. Vennerød. Se http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[xiii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 2 (1741-1751), Kronologisk liste 1747, side 63. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4&idx_id=4&uid=ny&idx_side=-65
[xiv] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 2 (1741-1751), Fødte og døpte 1750, side 86. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4&idx_id=4&uid=ny&idx_side=-92
[xv] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Rakkestad, Ministerialbok nr. I 3 (1752-1777), Fødte og døpte 1759, side 27. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5&idx_id=5&uid=ny&idx_side=-29
[xvi] Aage Lunde, Rakkestads historie, bind II, Bygdehistorien fra 1000 til 1840. http://www.nb.no/nbsok/nb/0fae23020ec9586dde6036add71cadb6.nbdigital?lang=no#246