1735-8 Magnus Poscholand

Magnus Poscholan er lite synlig i primærkildene. Olai Ovenstad[i] forteller at han var født omkring 1696, i Danmark, og at han var fenrik ved 2. Smål. Nasjonale infanteri-regiments Søndre Jarlsbergske Kompani – han ble utnevnt 29 september 1719. Allerede ett år senere ble han og broren Theodorus ”redusert” – det lyder som ”nedbemanning” men var kanskje heller en variant av ”permittert” for de to reiste til København der de fikk ”vartpenger” – ”ventepenger[ii]”, altså midler til underhold mens man ventet på å få en ny stilling.

Magnus var tilbake i Norge – fortsatt som fenrik– 13 desember 1728 og knyttet til samme regiments Nordre Laurvigske Kompani. Fra 22 juli 1733 fikk han premierløytnants karakter, og videre ble han virkelig premierløytnant i Østre Laurvigske kompani fra 31 august 1736. Dernest ble han forflyttet til Søndre Jarlsbergske kompani 13 mars 1741 og forfremmet til kapteinløtnant 13 august 1747 mens han var ved Nordre Laurvigske Livkompani. Han fikk nok en forfremmelse da han ble kaptein og sjef det Bratbergske kompani fra 19 mars 1749, men klarte å få byttet til seg Laurvigske Landvernkompani fra 21 juli 1751.

Det første man ser av Magnus i primærkildene er i forbindelse med at datteren Abigail Magrete ble døpt[iii] 11 oktober 1730. Fadrene var Fru Obriste-Lieutenant Römers, som bar det; Mad: Johanne Tideman, som stod hos; Dem: Johanna Cathrine Mørch; Capitain Klein; Owe Hansen; og Mons Johannes Mørch.

Neste barn var Birthe Sophia som ble døpt[iv] 14 januar 1733 og fikk fadrene Madme Anna Sophie Alsings; Madmlle Johanne Tideman; Obriste Hr Hans Wilhelm von Rømer; Monsr Søfren Nielsen; og Conrat Antze.

Sønnen Jens Jørgen ble døpt[v]  16 april 1735. Moren – Magnus kone – het Karen Sandby og fadrene ble Fru Oberstinden von Rømer; Jomfru Antze; Sr. Hans Christensen; Sr: Stabel; og Sr. Simen Olsen. Når Karen og Magnus hadde giftet seg er ukjent, men man kan gjette på at det skjedde i Larvik eller i nærheten.

Neste barn ble en pike som ble født 20 desember 1737 og fikk navnet Wilhelmine Margrete da hun ble døpt[vi] lille julaften. I hennes tilfelle ble fadrene Præstens Kone Anna Magdalena Flor; Jfr. Edle Marie Bugge; Sersjantene Conrad Antze og Niels Raastad; samt Mr Cort Nicolaisen Alsing i Sandefjord.

Enda en gutt kom til verden 15 juni 1740, han ble døpt[vii] 18 juni. Da fikk han navnet Theodorus og fadrene Mad: Johanne Knudsdatter Mørch, H: Hans Lucassens; Bolette Birgitte Kemler; Mrs Knud Hansen Hellevad og og Søen Nielsen; samt Stud Wilhelm Adolph Worsøe.

Familien flyttet et par år senere til Stokke og bodde på Holtan[viii] fra 1743 til 1745. Bygdeboken sier videre at de så kom til Sundby, men de er ikke nevnt som brukere dere. Derimot får man å vite at på den tiden som passer var brukeren

 

” Hans Kristofferssøn 1733-47, sies at være fra Korsgaarden (i Botne). Gift m. Else Kristoffersdatter. Hans var underofficer, kom til at eie hele gaarden og drev som gjestgiver.”[ix]. Han hadde vel funnet kvarter hos en broder offiser, og det kan tenkes å være tilfelle med Vølen, der begge brukene ser ut til å ha hatt mange militære. På Øde-Veer, derimot, finner man Magnus og familien igjen som brukere: ”  Magnus Poscholan 1750-54, militær, var i 40-aarene løitnant og bodde da en tid paa Sundby, saa paa Vølen, blev kaptein ca. 1750; kjøpte det aaret ved auktion Øde-Veer for 250 rdl. (senere brukere maatte 1766 betale i tillæg 290 i odelsløsning til grevens søn). Poscholan døde her 1754, 60 aar. Gift m. Karen Sundby. I kirkeboken nævnes av barn: Marta Katarina, f. 45; Johan Kristoffer, f. 49. – Enken solgte 1762 halve gaarden, 1764 resten.”[x]

 

Det var antagelig under oppholdet på Sundby at datteren Marthe Catharina kom til verden – hun ble døpt[xi] 17 juni 1745. Fadrene var Obrist-Lieut. Gunther; Lieutenant Stockfleth; Ulrich Green; Fru Capit. Duuses; og Frøken Skilling.

Sønnen Johan Christopher ble født på ”Nygaard under Wølen” og ble døpt[xii] 8 februar 1748. Fadrene ble Capitaine Duus; Krigsraad Krefting og Frue; Cornet Vosgrav; og Margrethe Johanne Bonde;

Og så utviklet altså Magnus karriere seg som beskrevet til han var kaptein og kompanisjef frem til han døde i 1754. Han ble begravet[xiii] 8 mars.


[ii] Jakhelln, Henning. (2009, 15. februar). Ventelønn. I Store norske leksikon. Hentet 30. oktober 2014 fra https://snl.no/ventel%C3%B8nn.
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 13.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-15
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 19.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-21
[viii] ”1743 hadde løitnant Magnus Poscholan bygsel og bodde her, kanske to aar,” se http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/ , seksjon 16.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1745, side 38.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-41
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Fødte og døpte 1749, side 58.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-61
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 2 (1732-1770), Døde og begravede 1754, side 217.Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8212&idx_id=8212&uid=ny&idx_side=-220