1717-1 Ole Simensen Callundan

Ole Simensen Callundan var av dansk opprinnelse. Det er ikke lykkes med å finne dokumentarisk belegg for det, men han var fra Kalundborg og foreldrene var Simon Olesøn, borger og handelsmand udi samme stad, og  Inger Christensdaatter Juel. Dette går frem av en «selvbiografi[i]» hans bror Christian[ii] skrev inn i kirkeboken for Sandeherred mens han var sogneprest der 1717-1732, Innførselen er fra 1731 eller 1732, litt før han selv døde.
Skiftet[iii] efter faren i 1701 har dette å fortelle:
Anno 1701, Dend 21 Julii Er Efter
Forregaaende Til Lyssning, som er scheede af Callundborg Prædichestoel
Dend 17. og af Byetinget d. 18tende Ditto, Nest til forne, Skiftte og
Deeling berammit og anfanget, eftter afgangne Salig Simon Olssen
forrige Borger og indvaaner her i Callundborg, som Dend 24de Junii
sist afvigte, ved Døden er hen kaldet ….etc …
Enke: Inger Christensdatter
Fælles børn: 2 sønner Christen Simmonsen på 9. år og Oluf Simmonsen i 5. år
Efter opgørelse af dødsboet:
Til deling mellem enken og de 2 sønner  485 sdl 3 mk 12 sk
Enken      242 sdl 3 mk 14 sk
Hver søn  121 sdl 1 mk 15 sk
At Christian og Ole virkelig var brødre går frem av dåpen av Oles eldste datter Inger Dorothea, der det står «Døpt[iv] min broders Ole Simonsøns barn, med det nafn Inger Dorothea» Dette skjedde 14 søndag efter trefoldighet i 1722 og fadrene var «min Hustrue, som bar det, Mad: Anna Sophia og Johanne Tideman af Sandefjord; Monsr Abraham Bøchman af Laurvig; Uldrich Grüner, ibid; og Knud Hansen”».
Lillebroren Peder ble døpt[v] 14 oktober 1723. Fadrene var Provstinden Anna Hedevig Hofman; Ingeborg Dop; Demos: Karen Böckman; Hans Christensen; Söfren Paasche; og Knud Hansen.
Hva vei Ole hadde vandret fra Kalundborg til Sandefjord er ukjent, men det er vel ikke utenkelig at han i noen grad fulgte i brorens fotspor og søkte sin lykke der.
Ole var gift med Anne Magrete Pedersdatter hvis opphav er ukjent, men som nok kan ha vært fra Larvik – det var der broren Christian hadde komme først, som kapellan.
Halvannet år efter Peder fikk Ole og Anne Margrete en sønn, Simon. Han kom til verden – gjetningsvis, tidlig i 1725 – og ble døpt[vi] 21 februar det året.
Denne gutten døde antagelig nokså snart, men det er ikke funnet noen begravelse.
Ett år senere ble det en gutt til: han fikk sin døde brors navn da han ble døpt[vii] 9 mai 1726 «fadderne min hustrue, som bar det, Dem: Anna Elizabeth Terchelsdatter; Dem: Johanna Catharina Alexandersdatter; Friderich Engelstrup; Monsr Ole Rasmussen; Monsr Ole Rasmussen og Monsr Søfren Nielsen, begge fra Sandefjord».
Datteren Antonetta Christina ble døpt[viii] 11 søndag efter trefoldighet i 1733 og fikk fadrene Mad: Tidemann; Dorthe Sophia Mørck; Hans Christensen; Peder Willumsen; og Johannes Mørck – alle fra Sandefjord.
Da Antonetta Christina var to år gammel fikk hun en lillesøster som fikk navnet Aneken Bøckman: hun kom til verden sommeren 1735 og ble døpt[ix] 10 august det året. Fadrene ble Madame Hellewad; Marie Dop; Lieut: Paascholand; Mogens Stabel; og Anders Theodorsen
I løpet av de neste årene flyttet familien til Larvik, helt sikkert før 19 februar 1744 da det ble åpnet skifte[x] efter Anne Margrete som i denne sammenhengen er notert å bo i ” Stenene i Laurwigen”.
Ole Kallundan selv døde mot slutten av 1744 og ble begravet[xi] i Larvik 16 desember det året. Det ble skiftet[xii] efter ham og i den forbindelse nevnes arvingene: den 22 år gamle Inger Dorthea;som var i tjeneste i Calundborg på Sjelland; sønnen Simon Christian (13); og døtrene Antonietta Christina (11) og Annichen Bøchman (10). Når intet annet er sagt, er det vel naturlig å anta at Simon Christian var i Larvik, eller i det minste hadde tilhold der. En bror av avdøde, Simon Bay, er ført opp som «andre» – gjetningsvis skulle han være barnas verge.

[i] Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1720, uten sidenr. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650348.jpg
[ii] Se 1717- 1 Christian Simonsen Callundan
[iii] Skifte efter Simon Olssen i Kalundborg, død 24.juni 1701.
Kalundborg byfoged skifteprotokol 1695-1708 ops. 231-239: kan finnes her: https://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_skifter#
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-69
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650366.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-87  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650373.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1733, side 3. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-5 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650411.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1735, side 7. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-9  Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650415.jpg
[x] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/27/pa00000000607988
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Ministerialbok nr. I 0 (1696-1746), Kronologisk liste 1743-1745, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4961&idx_id=4961&uid=ny&idx_side=-6 Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060720020375.jpg