1733-25 Birthe Sophia Magnusdatter Poscholand

Birthe Sophia ble døpt[i] 14 januar 1733 og fikk fadrene Madme Anna Sophie Alsings; Madmlle Johanne Tideman; Obriste Hr Hans Wilhelm von Rømer; Monsr Søfren Nielsen; og Conrat Antze.

Faren, offiseren Magnus Poscholan, er lite synlig i primærkildene. Olai Ovenstad[ii] forteller at han var født omkring 1696, i Danmark, og at han var fenrik ved 2. Smål. Nasjonale infanteri-regiments Søndre Jarlsbergske Kompani – han ble utnevnt 29 september 1719. Allerede ett år senere ble han og broren Theodorus ”redusert” – det lyder som ”nedbemaning” men var kanskje heller en variant av ”permittert” for de to reiste til København der de fikk ”vartpenger” – ”ventepenger[iii]”, altså midler til underhold mens man ventet på å få en ny stilling.

Magnus var tilbake i Norge – fortsatt som fenrik– 13 desember 1728 og knyttet til samme regiments Nordre Laurvigske Kompani. Fra 22 juli 1733 fikk han premierløytnants karakter, og videre ble han virkelig premierløytnant i Østre Laurvigske kompani fra 31 august 1736. Dernest ble han forflyttet til Søndre Jarlsbergske kompani 13 mars 1741 og forfremmet til kapteinløtnant 13 august 1747 mens han var ved Nordre Laurvigske Livkompani. Han fikk nok en forfremmelse da han ble kaptein og sjef det Bratbergske kompani fra 19 mars 1749, men klarte å få byttet til seg Laurvigske Landvernkompani fra 21 juli 1751.

Første barn var datteren Abigail Magrete som ble døpt[iv] 11 oktober 1730. Fadrene var Fru Obriste-Lieutenant Römers, som bar det; Mad: Johanne Tideman, som stod hos; Dem: Johanna Cathrine Mørch; Capitain Klein; Owe Hansen; og Mons Johannes Mørch.

Efter dåpen er det ikke sett mer til Birthe – ingen konfirmasjon i Stokke, for eksempel, men ei heller noe begravelse som passer.


[iii] Jakhelln, Henning. (2009, 15. februar). Ventelønn. I Store norske leksikon. Hentet 30. oktober 2014 fra https://snl.no/ventel%C3%B8nn.