1729-5 Anthonetta Olsdatter Callundan

Anthonetta ble døpt[i] 1 november 1729 og fikk da fadrene Mad: Angel, Inger Nielsdatter; Mad: Hellevad; Ober: Insepct: Thuressen; Søren Kielman; og «Min Broder Simon Boj» – sogneprestens bror og dermed bror av barnefaren også.

Faren var, nemlig, kjøpmannen Ole Simensen Callundan i Sandefjord – som navnet antyder var han fra Kalundborg i Danmark – nesten så langt vest man kan komme på Sjelland. Det er ikke lykkes med å finne dokumentarisk belegg for det, men han var fra Kalundborg og foreldrene var Simon Olesøn, «borger og handelsmand udi samme stad», og Inger Christensdaatter Juel. Dette går frem av en «selvbiografi[ii]» hans bror Christian[iii] skrev inn i kirkeboken for Sandeherred mens han var sogneprest der 1717-1732, Innførselen er fra 1731 eller 1732, litt før han selv døde.

At Christian og Ole virkelig var brødre går frem av dåpen av Oles eldste datter Inger Dorothea, der det står «Døpt[iv] min broders Ole Simonsøns barn, med det nafn Inger Dorothea» Dette skjedde 14 søndag efter trefoldighet i 1722 og fadrene var «min Hustrue, som bar det, Mad: Anna Sophia og Johanne Tideman af Sandefjord; Monsr Abraham Bøchman af Laurvig; Uldrich Grüner, ibid; og Knud Hansen”».

Ole var gift med Anne Magrete Pedersdatter hvis opphav er ukjent, men som nok kan ha vært fra Larvik – det var der broren Christian hadde komme først, som kapellan.

Sønnen Peder ble født høsten 1723 og ble døpt[v] 14 oktober det året. Da fikk han som fadre [NN] Anna Hedevig Husman; Ingeborg Dop; Demois: Karen Bøchman; Hans Kristensen; Søfren Paasche; og Knud Hansen.

Nestemann var også en gutt, han kom til verden tidlig i 1725. Da han ble døpt[vi] 21 februar fikk han navnet Simon og fadrene Mad: Johanna Mørch; Mad: Peder Jacobsens; Else Bogaarden; Lieut: Stabel; Monsr Ole Rasmussen; Wagtmesteren Monsr Wogn; og Owe Hansen.

Denne gutten døde antagelig nokså snart, men det er ikke funnet noen begravelse.

Ett år senere ble det en gutt til: han fikk sin døde brors navn da han ble døpt[vii] 9 mai 1726 «fadderne min hustrue, som bar det, Dem: Anna Elizabeth Terchelsdatter; Dem: Johanna Catharina Alexandersdatter; Friderich Engelstrup; Monsr Ole Rasmussen; Monsr Ole Rasmussen og Monsr Søfren Nielsen, begge fra Sandefjord»

Dernest en pike, Anthonetta. Hun ble døpt[viii] 1 november 1729. Denne gangen var fadrene Mad: Angel; Inger Nielsdatter; Mad: Hellevad; Ober Inspect: ThuresenSørn Kielman; og «min Broder Simon Boj» – hvem den siste er er ukkent, men kan vel ha vært en prest ssom var på besøk, eller noe lignende.

Anthonetta vokste neste sikkert ikke opp, for hun ble efterfulgt av et barn som fikk samme navn, men noen begravelse er ikke funnet.


[ii] Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1720, uten sidenr. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650348.jpg
[iii] Se 1717- 1 Christian Simonsen Callundan
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1722, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-69
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1723, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-74
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650360.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-80
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650366.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1726, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-87
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650373.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650388.jpg