1729-1 Uldrich Christian Kristensen Callundan

Uldrich Christian ble døpt[i] 30 mars 1729. Fadrene hans var «Min Svigermoder, som bar det»; Mad: Hellevad, som stod hos; Dem: Dorothe Sophia; Hr. Kaptejn Klejn; Min Broder Ole Christian; og Johannes Mørch.

Faren var sognepresten til Sandeherred, Kristen Simonsen Callundan; han ble gift med Anthonette Amalia Grüner – hun var datter av Sognpresten i Hedrum – men nøyaktig når eller hvor de giftet seg er ikke klarlagt.

Christian Simonsen Callundan var sogneprest til Sandeherred fra 3 desember 1717 til han døde 16 april 1732. Christiernus Simonidis Calundan var da 39 år gammel og ble begravet[ii] 23 april.

Han har like godt skrevet sin egen selvbiografi, og den kan man finne i kirkeboken[iii] for Sandar: innskriften er plassert i en seksjon som ellers tilhører året 1720, men går frem til tidlig 1731:

«Forteignelse paa hvor ieg er født og har væred jndtil jeg blef præst paa Sande.
Ao. 1693 d. 10 Febr. er ieg barn fød udj Callundborg Min fader var Simon Olessøn, borger og handelsmand der samme steds, min Moder, Inger Christensdaatter Juel”.

Charlotta Eleonora kom til verden på vårparten 1719 og ble døpt[iv] 3 mai det året. Da var fadrene «Min Moder, som bar det», Anna Hedevig Hausman; Fru Capit. Hackes; Mad: Jochum Jansøns; Inger Christina; Obriste Zeplin; Forvalter Turessøn; min Broder Ole; og Min Svoger Uldrich Grüner.

Charlotta Eleonora var første barn og ble fulgt av Friderich som ble døpt[v] 29 august 1720, og for ham var fadrene Mad Lene Bøhms, som bar det; Helena Heide; Dem: Johanna Jocumsdatter; Birchedommer Sr Gotlender; Hr Christopher paa Thiøllinge; og Hr Jochum Schien, Lauerwig.

Så var det Inger, som ble døpt[vi] 7 desember 1721. Fadrene var Majorinde Rømer, som bar det; Johanna Knudsdatter; Johanna Tideman; Anna Magrete Pedersdatter; Ole Rasmussen Alsing; Capitain Bonde; og min Svoger, Cap: Grüner.

Anna Hedevig ble døpt[vii] 14 mars 1723. Fadrene hennes var Min Sviger Moder, som bar det; Magrete Fyhnen; Dem: Dorothea Böckman; Byfoged Jens Kielman; Abraham Bøckman;  og Niels Friis fra Langestrand.

Magrete Sophie ble døpt[viii] 15 august 1724. Fadrene var Forvalter Thuressens Hustrue, som bar det; Mad: Hendrich Jacobsens; Mad: Bluhms; Dem: Gerner; Michel Pedersen; Uldrich Stockfleth; og Peder Jacobsen.

Magrethe Sophie levet antagelig ikke opp – det er ikke funnet noen begravelse men det er heller ikke sett videre tegn fra henne.

Ferdinand Ulrich ble døpt[ix] 24 august 1725 og fikk fadrene Mad: Jochum Larsen; Mad: Scheen; Martha Michelsdatter; Cap. Klein; Jan Jochumsen; og Monsr. Ferdinand Terchelsen – alle fra Laurvig.

Ferdinand Ulrich døde også som liten, straks over et år gammel. Han ble begravet[x] 20 september 1726. eller som faren skrev inn i sin egen levnedsbeskrivelse, slik man finner den i kirkeboken[xi] for Sandeherred:

”Rign. D: 18 Aug. 1725. født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d: 20 Sept: 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæde Hans Siæl i sit ævige eije, og forfølger os som igjen vare, til den samme glæde for Jesu Skyld!”

Og Uldrich Christian døde, antagelig, også som liten: noe mer er ikke sett til ham.


[iii] Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1720, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650348.jpg
[xi] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650349