1728-3 Jon Andersen

Jon ble døpt[i] 7 mai 1838. Fadrene var Kirsti Jonsdatter Bugaarden; Berte Olsdatter, tiendende paa Bugaarden; Trugels Olsen; og Lars Hansen.

Foreldrene var Soldat Anders Jonsen, tienende hos Ole Rasmussen i Sandefjord; og Aase Andersdatter – de to var ikke gift og Jon er regnet som uektefødt.

Og det er det som er kjent disse tre.