1728-1 Anna Sivertsdatter

Anna  ble døpt[i] 4 april 1728 og fikk fadrene Mad: Hellevad, som bar det; Dem: Johanna Cathrina; Hans Christensen; Guttorm Knudsen; Knud Knudsen – alle fra Sandefjord og alle fra de «peneste» familier i byen.

Faren var Sivert Søfrensen, han hadde trolovet[ii] seg med Kari Halvorsdatter to år tidligere, 16 mars 1726. Da var han «tienende hos Lieut. Been udi Tjølling sogn», mens hun var «tilholdende hos Else [?] [NN] udi Sandefjord. Kausjonistene var hans Nold og Botolf Pedersen, begge fra Sandefjord. Vielsen[iii] fant sted 10 juni.

Anna er eneste barn funnet av dette eksteskapet: det er ikke funne noe tegn til at foreldrene døde – og kanskje de simeplthen flyttet annetsteds og to datteren med seg.

På den annen side, et pike med riktig navn ble konfirmert[iv] 6 oktober 1743, et meget passende tidsunkt, alderen hennes tatt i betraktning. Anne Sivertsdatter bodde nå på Prestegårdseiet – hun er føt opp rett efter de tre pikene fra byen, om det skulle bety noe.

Og noe mer er ikke sett til Anne Sivertsdatter fra Sandefjord.