1727-9 Sara Catharina Christophersdatter Klein

Sara Catharina ble døpt[i] 20 oktober 1727 og fikk fadrene Elen Jacobsdatter, som bar det; Gunild Trugelsdatter; Christen Eilifsen; Jon Smed; og Ole Olsen – alle fra Sandefjord.

Faren var Captein Christopher Klein på Gogstad og, får man vite fordi Sara var uektefødt, moren het Kirsti Hansdatter. Ovenstad[ii] har ikke så mye å fortelle om Christopher Klein:

«- Kapt. ved 2. Smål. Nasj. Inf.regt. og chef for Ø. Laurvigske komp.  1/9 1719. – Sek.-maj. 6/10 1741. Virk. maj. 4/3 1750. Ob.lnt. 21 juli 1751. Var fremdeles chef for Ø. Laurvigske komp. – Avskjed 13/8 1759.»

Lorens Berg[iii] forteller om Klein under Øvre Gogstad:

«          Kristoffer Klein 1749-62, militær, ansat ved Rømers regiment (2det smaalenske). Han levde ugift og losjerte her paa Gokstad allerede i 1720-aarene; var da kaptein, men ste efterhvert til obserstløitnant. 1743 opgir han sin formue til 1300 daler, og han laante bøndene smaasummer. 1749 bygslet han ¼ av gaarden. Hans fetter kaptein Frølich i Sandefjord fik ham umyndiggjort 1762; han var da høit tilaars og uten sans og samling»

Hvor det ble av Sara, og hvorvidt hun levet opp, er ukjent.


[ii] Stabsfanejunker Olai Ovenstad; «Militærbiografier den Norske Hærs Officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814», p 35/626 i den elektronikse utgaven; http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[iii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 420; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001