1727-7 Barn av Anders Rukla

Et barn – presten, eller kanskje kapellanen, har glemt å skrive inn navnet – ble døpt[i] 27 juli 1727. Fadrene var Ana Jons., som bar det; Malene, tienende hos hans Christensen, som stod hos; Anders Pedersen, Sandefjord; og Tosten Muurmester – alle fra Sandefjord.

Faren var Anders Ruchla, og det er vel ikke usannsynlig at han er den samme som den Anders Pedersen Rukla som trolovet[ii] seg – ikke for første gang, vil man tro – 12 oktober 1732. Den utvalgte var Mari Larsdatter. Kausjonistene var Ole Asbiørnsen og Ole Andersen, begge fra Sandefjord.

Dersom brudgommen Anders fra 1732 er den samme som barnefaren fra 1727, er det ikke umulig at han også er den samme som den Båtsmann Anders Pedersen som trolovet[iii] seg 10 oktober 1717 med Anna Svendsdatter – nettopp fra Røkla. Som kausjonister hadde de Ole Asbiørnsen Røkla og Ole Bentzrød. Vielsen[iv] fant sted – på tross av at brudens farsnavn nå er skrevet Pedersdatter – 29 desember samme år.

Det er vel sannsynlig at Anders og Anna fikk barn, men det er så mange som heter Anders – Pedersen eller ikke – og som har tilhold i Sandefjord, eller er uten noen slik – Rukla var ikke like krystallklart utenfor byen som enkelte andre plasser – at det er vanskelig, uten ytterlige opplysninger, å identifisere noen slike.

Det er ikke lykkes å finnen noen begravelse for Anna Svendsdatter eller Pedersdatter, ingen passende konfirmasjon for det navnløse barnet – men heller ikke noen overbevisende begravelse. Hvem vet hvor det ble av.