1727-5 Carl Knudsen

Carl ble døpt[i] 6 juli 1727 og fikk fadrene Anna Larsdatter, Laurvig; Johanna Amundsdatter, Sandefjord; Kristen Schiøler; [NN] Abrahamsen;  og Hans Nold.

Faren var Knud Knudsen i Sandefjord. Efter at han døde 4 mai 1746 – han ble begravet 8 samme måned – ble det holdt skifte[ii], registrert 16 mai 1746. Her går det frem at han hadde vært gift med Maren Carlsdatter, avdød, og at han hadde tre overlevende sønner: Søren (26 år); Knud (20); og Carl (19). Han blir utstyrt med tilnavnet «Laurwig» – og det er vel et tegn på at han er innflytter.

I forbindelse med skiftet finner man også navnet på Knuds kone og barnas mor: hun var Maren Carlsdatter og allerede død på denne tiden.

Og det at han var innflytter – antagelig fra Larvik – forklarer at det ikke er funnet noen vielse for ham, og heller ikke noen barn før Carl. Med andre ord: Søren og Knud er nok født i Larvik, eller der omkring, og familien flyttet til Sandefjord. En første Carl ble døpt[iii]  7 juni 1727; han døde nok som liten men noen begravelse er ikke funnet.

Carl ble konfirmert[iv] søndag efter Mikkelsmesse – 5 oktober[v] – 1743. Han er ført opp som den tredje av de fire guttene fra Sandefjord – til sammen var de 17, og med regnet pikene var de 55 ungdommer som stod for presten denne høsten.

Faren døde altså da Carl var 19 år gammel, og hans bror Søren to år senere, på Halsen i Tjølling, 8 mars 1748. Han ble begravet[vi] i Sandeherred 12 mars og det ble holdt skifte[vii] efter ham – og der er den 21 år gamle Carl nevnt som arving.

Tidlig i 1752 ble det registrert et skifte[viii] efter Ole Larsen i Larvik, her er Carl ført opp som arving i egenskap av grandnevø- moren er omtalt som «Farssøster» – og det er broren Knud også, sammen med andre arvinger.

Tre år senere finner man en mann av samme navn, Carl Knudsen i Laurwigen: han er gift med Severine Christensdatter – ser det ut til – og ført opp som «andre» og «svigersønn» i forbindelse med skiftet[ix] efter Christen Andersen, «tylter» av yrke og bosatt i «Fritzøe Backen i Laurwigen».

I 1759 er det Carl selv som er arvelater[x]. Han efterlater seg konen Severine og to barn: Ellen Maria på fire år, og Knud på seks. De var bosatt i Steenene. Broren Knud er oppnevnt som formynder. Man får også vite at svigermoren het Ellen Iacobsdatter.

Sønnen Knud døde som unggutt, det ble åpnet skifte[xi] efter ham i 1781. Her går det frem at Severine antagelig hadde giftet seg påny, for det er nevnt flere halvsøsken: Maren, Karen Maria; og Christine Maria, ved siden av Elen Maria.

Og noe mer er ikke kjent om Carl Knudsen fra Sandefjord.