1727-4 Poul Andersen

Poul Andersen ble døpt[i] 18 mai 1727. Han fikk bare tre fadre: Min Hustrue, som bar det; Kirsten Søfrensdatter, Sandefjord; og Simon Roan. Hvorfor bare tre er ikke kjent.

Faren var Anders Pedersen, og det eneste bryllupet som passer – i den forstand at Anna Maria åpenbart var ektefødt – var det der han var brudgom, båtsmann av yrke, og hun Anna Svendsdatter, bosatt på Røkla. De to trolovet[ii] seg 10 oktober 1717 og hadde som Cautionsmænd, Ole Asbjørnsen Røkla og Ole Bentzrød. Vielsen[iii] fant sted 29 desember samme år, de var to par som giftet seg i kirken den dagen.

Anders og Anna hadde alrede en datter, Anna Maria, som ble døpt[iv] 11 mars 1720. Fadrene var Else, Peder Smeds Qvinde; Anna Maria Nold; Kristen Mogensen Tue; og Sivert, som tiener hos Capitain Hach.

Det gikk en stund før tredje barn meldte seg, men så finnes det to mulige å velge mellom. En gutt meldte seg i desember 1725 og ble døpt[v] 1 januar 1726. Poul fikk fadrene Min Hustrue, som bar det; Johanna Cathrina, Sandefjord; Iver Roan; Ole Pedersen i Præstegaarden; og Niels Nordlending. En annen gutt, Anders, ble døpt[vi] 7 mars. I det siste tilfellet var fadrene Live Moe, som bar det; Anna Tolfsdatter, tienende hos Enevold Biørnsen, Sandefjord; Niels Johannesen paa Præsteboeligets [?] Eige; og Ole Jagten.  Forfatteren av disse linjer heller til den siste – dels på grunn av fornavnet, dels på grunn av den sosiale status som antydes av fadrene. Men, hvem vet!

For å komplisere ytterligere: det synes som om den første av 1726-guttene døde som liten, og ble altså erstattet av Poul den annen.

Under alle omstendigheter: det er ikke funnet noen konfirmasjon for hverken Anders eller Poul: så sporet blir borte efter dette.