1727-3 Johannes Larsen

Johannes ble døpt[i] 2 mars 1727 og fikk fadrene Anna Sophia, som bar det; Johanna Cathrina Svendsdatter, Sandefjord, som stod hos; Anund Berg; Peder Willemsen; og Nicolaus Oddefield.

Faren var Lars Ougrimsen, Lorens Berg[ii] forteller om ham under Gjekstad / Østre Gjekstad, der han var, tidvis, både eier og  bruker:

«Lars Augrimssøn 1720-57. Han kaldes Lars Bjuerød og var nok brorsøn av Kristen Larssøn. Han kjøpte begge Gjeksstad-gaardene. Lars vilde heller være leilending og bydde 1725 frem gaardene til greven. Da overinspektøren melder dette til greven, føier han til: «Gaardene nlir nok solgt billig i denne tid, men det gjelder at passe paa at de ikke gaar til andre». Overinspektøren druntet dog for længe og gik glip av Væstre Gjekstad, men 1731 utsteder Lars skjøte til greven paa Østre Gjeksad for 200 daler og fri førstebygsel. 1740 lot han svigersønnen faa halve gaarden med; 1757 fikk sønnen Johannes resten. – Lars Augrimssøn solgte øl og brændevin, heter det, og han var veimester i Larvik grevskap i 35 aar, fra 1728 til 63, da han søkte avsked og fik beholde lønnen som pensjon. Han døde 1765, over 82. Tre eller fire barn omtales: 1. Augrim Larssøn, se Rove og Kolarød. 2. Johannes, se nedenfor. 3. Mari, likesaa. 4. Anne Maria, likesaa.»

Lars Ougrimsen, hvis farsslekt var fra Høyjord, giftet seg antagelig før eller i 1718, i det minste hvis man dømmer ut fra en opplysning gjentatt på ulike websider og indekser, at datteren Anne Maria[iii] ble født det året. Alderen passer imidlertid godt med den Anne Maria Larsdatter som dør på Hystad 15 september 1785, 67 år gammel, og blir begravet[iv] 21 samme måned.

Augrim Larsen Kollerød, efter alderen ved sin død i 1787 – oppgitt til 68 – var antagelig født året efter. Han gikk bort 11 mai og ble begravet 15 samme måned i 1787.

Mari giftet seg med soldaten Abraham Olsen fra Hedrum, knyttet til Nau i det sognet. De ble trolovet 31 mars 1740 og viet[v] 7 juli samme år. Som kausjonister hadde de Jørgen Claussen Aarqvisle og Tor Poulsen rønnerød – begge fra Hedrum, likesom brudgommen. Abraham er antagelig nevnt av Lorens Berg under Nau i bygdeboken for Hedrum[vi], han listes opp som en sønn av brukeren 1705-52, Ole Hanssøn, som selv hadde vært dragon. Denne Abraham Olsen blir sagt av Berg å være død som ung.

Hvorfor Johannes er knyttet til Sandefjord i forbindelse med sin dåp er ikke kjent, men det kan vel hende at faren – veimesteren i dette tilfelle, heller enn bonden – holdt seg i byen en periode, eller at han hadde hus dere og vekslet frem og tilbake.

Men han var nå knyttet til byen, og det var han fremdeles ved konfirmasjonen[vii] som fant sted 2 oktober 1740, før han var fylt 14 år. Han er ført opp som den andre av to gutter fra Sandefjord – den som stod først var Knud Andersen Mørch – til sammen var de 27. Medregnet 32 piker var de 59 ungdommer for presten denne høsten.

Johannes giftet seg da han var straks over 29 år gammel. Han ble trolovet med Berthe Halvorsdatter 3 april 1756 – som kausjonister hadde de Lars Andersen Bugaard og Tor Gulliksen Ø Gjegstad. Vielsen[viii] fant sted 30 juni 1756. Det må ha vært en het vår: ikke færre enn åtte par ble trolovet i løpet 10 dager denne våren.


[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 515-516, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Se http://rydjord.slektsweb.no/individual.php?pid=I4271&ged=GedkomOsvald.GED, her er det Lorens Berg som er den opprinnelige kilden, ser det ut til. Omtrent det same fortelles på https://www.myheritage.no/person-6000144_178944891_178944891/anna-maria-larsdatter-gjekstad?show=events, men det kan like gjerne være et ekko.
[vi] Lorens Berg, «Hedrum : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : Cappelen, 1913; p 310; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010011504036