1727-13 Simon Christian Kristensen Calundan

Tvillingene Simon Christian og Leonard Severin ble døpt[i] 4 desember 1727.
Simon Christian[ii] fikk fadrene Mad: Edler, som bar det; Dem: Maren Terchelsdatter, som stod hos; Obriste Lieutenant Römer; Lieut: Stabel;  og Mosr. Uldrich Edler.
For Leonard Severin[iii] var fadrene Mad: H: Hans Lucassens, Sandefjord,som bar det; Dem: Johanne Catherine, Sandefjord, som stod hos; Søfren Nielsen, Sandefjord; Jens Pløen, Laurvig; og Turre Mathiæssen Holmen.
Foreldrene var Kristen Simonsen Calundan, Sognepresten til Sandeherred 1717-1732. Han ble gift med Anthonette Amalia Grüner – hun var datter av Sognpresten i Hedrum – men nøyaktig når eller hvor de giftet seg er ikke klarlagt.
Første barn var en pike, Charlotta Eleonora, som ble døpt[iv] 3 mai 1719. Fadrene hennes var Min Moder, som bar det; Anna Hedevig Hausman; Fru Capit: Hackes; Mad. Jocum Jansens; Inger [NN]; Obriste Zeplin; Forvalter Thuresson; Min Broder Ole; og Min svoger Uldrich Grüner – ikke færre en ni mennesker!
Friderich fulgte, han ble døpt[v] 29 august 1720, og for ham var fadrene Mad Lene Bøhms, som bar det; Helena Heide; Dem: Johanna Jocumsdatter; Birchedommer Sr Gotlender; Hr Christopher paa Thiøllinge; og Hr Jochum Schien, Lauerwig.
Så var det Inger, som ble døpt[vi] 7 desember 1721. Fadrene var Majorinde Rømer, som bar det; Johanna Knudsdatter; Johanna Tideman; Anna Magrete Pedersdatter; Ole Rasmussen Alsing; Capitain Bonde; og min Svoger, Cap: Gruner.
Anna Hedevig ble døpt[vii] 14 mars 1723. Fadrene hennes var Min Sviger Moder, som bar det; Magrete Fyhnen; Dem: Dorothea Böckman; Byfoged Jens Kielman; Abraham Bøckman;  og Niels Friis fra Langestrand.
Magrete Sophie ble døpt[viii] 15 august 1724. Fadrene var Forvalter Thuressens Hustrue, som bar det; Mad: Hendrich Jacobsens; Mad: Bluhms; Dem: Gerner; Michel Pedersen; Uldrich Stockfleth; og Peder Jacobsen.
Magrethe Sophie levet antagelig ikke opp – det er ikke funnet noen begravelse men det er heller ikke sett videre tegn fra henne.
Ferdinand Ulrich døde også som liten, straks over et år gammel. Han ble begravet[ix] 20 september 1726. eller som faren skrev inn i sin egen levnedsbeskrivelse, slik man finner den i kirkeboken[x] for Sandeherred:
”Rign. D: 18 Aug. 1725. født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d: 20 Sept: 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæde Hans Siæl i sit ævige eije, og forfølger os som igjen vare, til den samme glæde for Jesu Skyld!”
Samme år ble Margareta ble døpt[xi] 21 oktober; hun fikk fadrene Min Moder Anna Hedevig Hausman; Mad: Anna Sophia Mørch; Mad: Ingeborg Flor; Dem: Anna Elisabeth Terchelsdatter; Forvalteren Mons Fabricius; Hr Friderich Engelstrup; Monsr Hans Christensen, Sandefjord; og Mons Knud Hansen Hellevad, også Sandefjord.
Calundan skriver videre i biografien[xii] sin:
… 27 Nov  1727 blef min hustrue som [xx] med 2de sønner, som og d= 4 December blefne døbte, den  enes med det nafn Simon Christian, den andre med det nafn Lenerd Severin, som døde siden d: 19: Jan 1728. [xx] Gud, der [xx] [xx] disse Børn i Moders Lif, Hand dem og med [xx] i døden, Hand samle dem og [xx] andre til de levendes forsamling i det Rige, hvor Jesus er, der han samlet sin menighed af alle Stammer, og [xx] [xx], alle [xx] og [xx]!
Og det var det.

[i] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650380
[ii] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650380
[iii] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650381
[x] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650349
[xii] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650381