1727-10 Hans Knudsen

Hans ble døpt[i] 19 november 1727 og fikk som fadre Mad: Johanna, H: Hans Lucassens, som bar det; Mad: Anna Sophia, som stod hos; Dem: Dorthe Bøchman; Sr: Abraham Bøchman, Laurvig; Monsr. Jens Kielman; H: Hans Christensen, Sandefjord; og H: Jan Christensen, Laurvig.

Faren var Mons. Knud Hansen i Sandefjord, gitt hvem som var fadre er det nokså overveiende sannsynlig at dette er Knud Hansen Hellevad, sønn av Hans Lucassen, de blir begge omtalt flere steder hos både Lorens Berg og Knut Hougen. Familien var, i minst et halvt århundrede, blandt de absolutt ledende i den lille byen.

Efter alderen å dømme var faren født omkring 1702, det kan vel stemme for det er ingen barn nevnt i manntallet, og da han døde[iii] ble fødselsdagen oppgitt til 20 april 1702.

Hvornår han giftet seg er ikke kjent, men Knut Hougen[iv] nevner at konen Karen vaar søster av Poul Conrad Bøckman fra Larvik – han bosatte seg i Sandefjord – så et er vel ikke utenkelig at det var på de kanter vielsen fant sted.

Siden familien Bøckman var derfra ble hun sannsynligvis født i Larvik, men det er ikke funnet dokumentarisk belegg for dette. Flerfoldige websider antyder dette, dette er fra Store Norske Leksikon[v]:

«Bøckman, stammer fra Johan Bøckman (1629–1701), birkedommer i grevskapet Laurvigen. Han var far til Abraham Bøckman (1679–1756), kjøpmann i Larvik, og Catharina Bolette Bøckman (1681–ca. 1730), gift med tollkontrollør Marcus Arntsen».

Karen Abrahamsdatter Bøckman døde, 27 år gammel, og ble begravet[vi] 22 mai 1733. Det ble «Ringet, og i Kirken [Kisten?] begravet». Det ble skiftet[vii] efter henne,  bare Hans er nevnt – ved siden av sin far – som arving.

Senere samme år døde Karens mor, Elsebeth Christensdatter, det ble skiftet[viii] efter henne; og Hans Knudsen Hellevad, hennes dattersønn, er også her nevnt blandt arvingene, men ingen andre barn.

Hans’ far giftet seg antagelig pånytt i Larvik, denne gangen med Margrete Ulrichsdatter Wright[ix].

Det første barnet av ekteskapet med Margrethe var Karen, oppkalt efter Knuds første kone, og hun ble døpt  10 januar Karen levet ikke Første sønn kom til verden sommeren 1738, nærmere bestemt 20 august med påfølgende dåp  22 samme måned. Han fikk navnet Uldric opp. Knappe tre uker gammel døde hun i Sandefjord og ble begravet  27 januar.

Ett år senere ble det en pike til; hun ble døpt  2 januar 1737 så hun var gjerne født engang i romjulen. Navnet ble Elsebet Catrina. 

Johanne var et drøyt år yngre og meldte sin ankomst 23 september 1739. Hun ble døpt  28 samme måned. Johanne levet ikke opp. Knappe tre måneder gammel døde hun 22 desember 1739 og ble begravet  annen juledag – «Fer. II. Nat. Christi». «nata quippe d:23 Sept h.a.» er det tilføyet: sikkert født 23 september dette år. Hvorfor? Det er tapt for historien. Men noen har vel reist en tvil, og så har presten undersøkt.

Så fulgte to gutter. Abraham ble født 29 oktober og hjemmedøpt. Dåpen  ble bekreftet 3 november 1740; Johannes kom til verden 15 og ble døpt  19 mars 1742.

Ikke færre enn fire døtre fulgte de neste årene. Anne  ble født 27 juli og døpt  2 august 1743

Dette året mistet Magrete sin bror Realph: han var «død ca. 22.05.1743 paa Skibet Sommerset udj Madras i Ostindien» 

Karen – den annen – fulgte 16 september 1744 og ble døpt  21 samme måned. St Hansaften to år senere, altså 1746, så Kirsten Margrete dagens lys. Hun ble døpt  28 samme måned.

Hans Knudsen Hellevad ble konfirmert[x] da han var knappe 18 år gammel: «Aô 1745. D.ca 1.p. Epiph:s examin: og confirmeret Hans Knudssøn Hellewad fra Sandefjord allene»

Året efter, 1747 ble halvsøsteren Johanne Elisabeth født 4 september og døpt tre dager senere,  7 september.

Lorens Berg[xi] nevner et reglement for kirken fra 1746, der man får et inntrykk av Knud Hansen Hellevads sosial posisjon: det var bygget et nytt galleri, med nye stoler, som tilhørte Sognepresten med familie; major Klein på Gokstad; Knud H. Hellevad, Sandefjord; og Johannes Mørch, Sandefjord.

Flokkens yngste var Knud, da han kom til verden var faren allerede død. Knud Sr. gikk bort klokken 10 om kvelden 10 januar 1751 og ble begravet[xii] 18 samme måned. I forbindelse med begravelsen er det notert at han var født 20 april 1702 og altså nærmet seg 49.

To dager efter begravelsen døde 23 år gamle Hans Knudsen Hellevad. Han ble begravet[xiii] 27 januar 1751. Det er ikke sagt noe om dødsårsak, men det er notert at han døde «10 Dage eft. Sin sal Fader».


[ii] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 95; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[iv] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 104; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[v] Bøckman: norsk slekt. (2009, 2. juli). I Store norske leksikon. Hentet 22. desember 2013 fra http://snl.no/B%C3%B8ckman%2Fnorsk_slekt.
[ix] Se 1762-111 Mad Mag Sal Hellevads
[xi] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, p 101, http://urn.nb.no/ URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650633.jpg