1727-1 Olina Andersdatter

Olina ble døpt[i] 4 februar 1727 og fikk fadrene Kari Halvorsdatter; Guri Madsdatter; Niels [NN]; Halvor Hansen; og  Jens Andersen.

Faren het Anders Olsen, et navn som ikke er helt uvanlig – og derfor vanskelig å identifisere. Dermed er det ikke helt enkelt å finne hvilke barn, alle med far av samme navn, som er Olinas søsken.

Litt sikrere er det at Olina ble konfirmert[ii] 27 november 1735. Hun var allerede 18 år gammel og vel så det, men konfirmasjonen og kirkebokføringen av den var blitt obligatorisk nokså nylig, så det er innenfor det sannsynlige at det er samme pike. Hun er ført om som nummer 2 i det tredje kullet dette året. Denne adventssøndagen var de 20 ungdommer for presten – 14 piker og 6 gutter. Olina er den eneste som er eksplisitt plassert i Sandefjord.

Og det er det siste man ser til henne.