1726-7 Margareta Grüner Kristensdatter Calundan

Margareta ble døpt[i] 21 oktober 1726 og fikk fadrene Min Moder Anna Hedevig Hausman; Mad: Anna Sophia Mørch; Mad: Ingeborg Flor; Dem: Anna Elisabeth Terchelsdatter; Forvalteren Mons Fabricius; Hr Friderich Engelstrup; Monsr Hans Christensen, Sandefjord; og Mons Knud Hansen Hellevad, også Sandefjord.

Som faren, Sogneprest Christen Simonsen Calundan, skriver i en liten selvbiografi man kan finne i kirkeboken[ii] for Sandherred: «Anno 1726 d: 13 Oct: om aftenen kloken 9. blef født min daatter Magrete Grüner, Gud lod hende leve og [xx] til Guds ære og sin egen saligheds gafn og gode som Christi Tjed [?]”.

Han ble gift med Anthonette Amalia Grüner – hun var datter av Sognpresten i Hedrum – men nøyaktig når eller hvor de giftet seg er ikke klarlagt.

Første barn var en pike, Charlotta Eleonora, som ble døpt[iii] 3 mai 1719. Fadrene hennes var Min Moder, som bar det; Anna Hedevig Hausman; Fru Capit: Hackes; Mad. Jocum Jansens; Inger [NN]; Obriste Zeplin; Forvalter Thuresson; Min Broder Ole; og Min svoger Uldrich Grüner – ikke færre en ni mennesker!

Friderich fulgte, han ble døpt[iv] 29 august 1720, og for ham var fadrene Mad Lene Bøhms, som bar det; Helena Heide; Dem: Johanna Jocumsdatter; Birchedommer Sr Gotlender; Hr Christopher paa Thiøllinge; og Hr Jochum Schien, Lauerwig.

Så var det Inger, som ble døpt[v] 7 desember 1721. Fadrene var Majorinde Rømer, som bar det; Johanna Knudsdatter; Johanna Tideman; Anna Magrete Pedersdatter; Ole Rasmussen Alsing; Capitain Bonde; og min Svoger, Cap: Gruner.

Anna Hedevig ble døpt[vi] 14 mars 1723. Fadrene hennes var Min Sviger Moder, som bar det; Magrete Fyhnen; Dem: Dorothea Böckman; Byfoged Jens Kielman; Abraham Bøckman;  og Niels Friis fra Langestrand.

Magrete Sophie ble døpt[vii] 15 august 1724. Fadrene var Forvalter Thuressens Hustrue, som bar det; Mad: Hendrich Jacobsens; Mad: Bluhms; Dem: Gerner; Michel Pedersen; Uldrich Stockfleth; og Peder Jacobsen.

Magrethe Sophie levet antagelig ikke opp – det er ikke funnet noen begravelse men det er heller ikke sett videre tegn fra henne.

Ferdinand Ulrich døde også som liten, straks over et år gammel. Han ble begravet[viii] 20 september 1726. eller som faren skrev inn i sin egen levnedsbeskrivelse, slik man finner den i kirkeboken[ix] for Sandeherred:

”Rign. D: 18 Aug. 1725. født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d: 20 Sept: 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæde Hans Siæl i sit ævige eije, og forfølger os som igjen vare, til den samme glæde for Jesu Skyld!”
… 27 Nov  1727 blef min hustrue som [xx] med 2de sønner, som og d= 4 December blefne døbte, den  enes med det nafn Simon Christian, den andre med det nafn Lenerd Severin, som døde siden
d: 19: Jan 1728. [xx] Gud, der [xx] [xx] disse Børn i Moders Lif, Hand dem og med [xx] i døden, Hand samle dem og [xx] andre til de levendes forsamling i det Rige, hvor Jesus er, der han samlet sin menighed af alle Stammer, og [xx] [xx], alle [xx] og [xx]!
Anno 1729 = d = 19 Sept: om aftenen blef født min Daatter som i Daaben d=25=dito blef døbt med det nafn Anna Magrete, Fadderne Fru Cathrina Winge; min Svoger Capit: Grüners Hustrue,som bar det, mad: Berthe Hund…, Sr Fabricii Hustrue som stod hos, Dem: Inger Nielsdatter, Sr Jonas Scheen, Min Border Simon Baj, og Stud: Arent Marcussen Bøchman; døde d: 3 Jan: 1731.»

Hva Callundan ikke kunne få med i oversikten – av den enkle grunn at han allerede var død – er at konen fødte et barn til. Christen Simon kom til verden sommeren 1732 og ble døpt[x] av sin morfar, Prosten Grüner, 7 juli. Fadrene var Moderen Madme Grüner; Madme Ole Rasmussen; Madmods Marn Povelsen fra Holmen; Hr C: Bødker; Monsr Hans Christensen; og Monsr Peder Madsen.

På denne tiden hadde Christian Callundan en huslærer hos seg, han het Ole Tidemand[xi] og skulle senere bli stiftsprost i Bergen og, i tidens fylde biskop der og, fra 1762, i Kristiansand. Og berømt for sitt barnerov i Sandherred, da han gjorde Calundans 12-13 pr gamle datter gravid og ”måtte” gifte seg med henne. Av en eller annen grunn har Sandefjord kommune oppkalt en gate efter ham.

Om Margareta vokste opp eller ikke er ikke kjent – men det er ikke sett videre spor efter henne.


[ii] Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1720, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-62
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650348.jpg
[ix] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650349
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1732, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-113
[xi] Om Ole Tidemands biografi og karriere kan man lese i ” Per Asbjørnsen:  Biskop Ole Tidemand 1710 -78”, Hovedoppgave i historie,  høsten 2003, Universitetet i Oslo. P 9. Se https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23371/14215.pdf?sequence=1