1726-4 Andrea Andersdatter

Andrea – navnet kan like gjerne leses som «Anders» – ble døpt[i] 7 mars 1726 og fikk fadrene Live Moe, som bar det; Anna Tolfsdatter, tienende hos Enevold Biørnsen, Sandefjord; Niels Johannesen paa Præseboeligets [?] Eige; og Ole Jagten.

Faren het Anders Pedersen, det er også navnet på bruddgommen i fire ulike vielser fra 1709 til 1733. Den første kan utelukkes, for det ekteskapet førte til barn før det andre eksteskapet ble inngått. Det fjerde kan også utelukkes – om ikke det er et gjengifte – for dette ble inngått efter at Anders ble døpt i 1726.

Av de to gjenstående er den ene matros[ii] – gift  19 januar1720 – den annen uten noe yrke oppgitt, denne vielsen[iii] fant sted 27 november 1722.

Det er fristende å velge den siste, i hvilket tilfelle det kan nevnes at bruden var Mari Poulsdatter, hun og Anders ble trolovet[iv] 18 april 1722. Kausjonistene var Lars Pedersen og Jacob Rød. Vielsen[v] fant sted 5 juli 1722.

Det kan vel ha vært ett eller flere svangerskap før Andrea ble født, men ingen slike barn er funnet, så langt. Hun ble fulgt av Poul, som passer godt med morens farsnavn, som ble døpt[vi] 18 mai 1727. Fadrene var «min hustru, som bar det»; Kisten Søfrensdatter fra Sandefjord; og Simon Roan – bare tre.

Og efter dette er det ikke sett tegn efter familien.