1726-2 Anders Tostensen

Anders[i] og tvillingbroren Ole[ii] ble begge døpt[iii] 20 februar 1726. De hadde de samme fadrene: Martha, Lars Pieters; Sidzil Ians Datter; Anna Tolfsdatter, tienende hos Envold Biørnsen; Signe Hansdatter; Anders Pedersen; Niels Nordlending; Mathias Olsen; og Jens Andersen – åtte i tallet, men ikke klart fordelt på de to guttene.

Faren var Tosten Anderssen. I løpet av de neste 14 årene ble det døpt – i Sandeherred – flere barn hvis far heter Tosten; seks er avkom av Tosten Franzen og hans kone, Berthe Christensdatter, og ikke av interesse her, gitt farsnavnet. I ett tilfelle er barnefaren uten farsnavn, i et annet kalt Andersen, og to ganger «Muurmester». Siden det ikke er flere, antas det her at alle disse fire herrene er en og samme person.

Først ute, efter Dorthe, var en pike. Mari ble døpt[iv] på dagen tre år efter sin søster, 1 november 1715. Denne gangen var fadrene Marte Kielberg; Kari Andersdatter Stub; Anne Røkla; Anders Smed; og Hans Solberg.

Tredje og fjerde kjente barn lot vente på seg, de var tvillinger og ble døpt[v] først 24 april 1724. Anders og Sigur fikk fadrene Sidtzil Roan som bar det ene; Marte Riulsberg, som bar det andet; Berte, tienende hos Hans Lucassen; Hans Nold; Niels Bendtssøn; og Trugels Buegaarden.

Anders døde antagelig som liten, selv om det ikke er funnet noen begravelse; om Sigur er det ikke mer å få vite.

Det kan ha vært flere barn, men i så tilfelle er disse ennå ikke funnet.

Og noe mer er ikke sett av Anders Tostensen – i Sandefjord eller annetsteds.


[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733