1725-5 Ferdinand Ulrich Christensen Calundan

Ferdinand Ulrich ble døpt[i] 24 august 1725 og fikk fadrene Mad: Jochum Larsen; Mad: Scheen; Martha Michelsdatter; Cap. Klein; Jan Jochumsen; og Monsr. Ferdinand Terchelsen – alle fra Laurvig.

Foreldrene var Sognepresten til Sandeherred, Kristen Simensen Calundan, og hans kone Anthonette Amalia Grüner – hun var datter av Sognpresten i Hedrum – men nøyaktig når eller hvor de giftet seg er ikke klarlagt.

Første barn var en pike, Charlotta Eleonora, som ble døpt[ii] 3 mai 1719. Fadrene hennes var Min Moder, som bar det; Anna Hedevig Hausman; Fru Capit: Hackes; Mad. Jocum Jansens; Inger [NN]; Obriste Zeplin; Forvalter Thuresson; Min Broder Ole; og Min svoger Uldrich Grüner – ikke færre en ni mennesker!

Friderich fulgte, han ble døpt[iii] 29 august 1720, og for ham var fadrene Mad Lene Bøhms, som bar det; Helena Heide; Dem: Johanna Jocumsdatter; Birchedommer Sr Gotlender; Hr Christopher paa Thiøllinge; og Hr Jochum Schien, Lauerwig.

Så var det Inger, som ble døpt[iv] 7 desember 1721. Fadrene var Majorinde Rømer, som bar det; Johanna Knudsdatter; Johanna Tideman; Anna Magrete Pedersdatter; Ole Rasmussen Alsing; Capitain Bonde; og min Svoger, Cap: Gruner.

Anna Hedevig ble døpt[v] 14 mars 1723. Fadrene hennes var Min Sviger Moder, som bar det; Magrete Fyhnen; Dem: Dorothea Böckman; Byfoged Jens Kielman; Abraham Bøckman;  og Niels Friis fra Langestrand.

Magrete Sophie ble døpt[vi] 15 august 1724. Fadrene var Forvalter Thuressens Hustrue, som bar det; Mad: Hendrich Jacobsens; Mad: Bluhms; Dem: Gerner; Michel Pedersen; Uldrich Stockfleth; og Peder Jacobsen.

Magrethe Sophie levet antagelig ikke opp – det er ikke funnet noen begravelse men det er heller ikke sett videre tegn fra henne.

Ferdinand Ulrich døde også som liten, straks over et år gammel. Han ble begravet[vii] 20 september 1726. Eller som faren skrev inn i sin egen levnedsbeskrivelse, slik man finner den i kirkeboken[viii] for Sandeherred:

”Rign. D: 18 Aug. 1725. født til verden min Søn Ferdinand Uldrich, som døde d: 20 Sept: 1726. da hand var gl. 1 aar 1 maaned og 3 dage. Gud glæde Hans Siæl i sit ævige eije, og forfølger os som igjen vare, til den samme glæde for Jesu Skyld!”

[viii] https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650349