1724-4 Signe Tostensdatter     

Tvillingene Anders og Signe ble døpt[i] 24 april 1724. Faren var Tosten Andersen i Sandefjord – hvem han var er ikke egentlig kjent. Den enste med et lignende navn som det er funnet en vielse for i vestfold innen rimelig tid, er den Tosten Andersøn Korterød som trolovet seg i Slagen 15 desember 1709. Piken var Martha Jeppisdatter, og vielsen[ii] fant sted første juledag.

Kanskje skapes det her et fiktivt par, men man kan finne flere barn som det er rimelig å tenke seg som efterkommere av Tosten og Martha.

Det første er en pike, Dorthe, som blir døpt[iii] i Sandefjord 1 novembe 1712. Da fikk hun fadrene Sofie Elen Standal [???], som bar det; Berte Braad; Anders Smed; [NN] [NN]; og Sidtzil Hansdatter.

Allerede året før var et «barn» blitt begravet[iv] i Sandeherred, det skjedde 16 oktober 1711, og faren het, altså, Tosten.

Neste gang man ser Anders Tostensen i rollen som far er på Nøtterø, 9 februar 1716: da ble et hjemmedøpt [v] på et eller annet vis fremstilt – faren var Anders Tostensen, tilsynelatende bosatt på øvre Taarstad.

Tre år senere er det barnefødsel med påfølgende dåp[vi] i Slagen  3 desember 1719. Dette var Jørgen, og han fikk fadrene Ole Korterød; hans Koun Ingebor; Guru Erichsdatter i Merkeboe; Niels Aasen; og Even Svendsen. Denne gangen er barnets mor også nevnt, og det er Martha Jeppisdatter – så det er rimelig sikkert å anta at det er samme par som det som giftet seg i 1709. De bodde nå på Kibeneb.

To år senere var det Anders’ tur, han ble døpt[vii] – også i Slagen og med de samme foreldrene – 22 oktober 1721. Fadrene var Johanne, Even Kibenebs’; Ana Catrina Knudsdatter; Isaach Spetaas; Ole Korterød; og Iver Hansen. Foreldrenes bosted oppgies å være Aascestrand.

Om denne fortellingen henger samme er det nokså sannsynlig at denne Anders – den første – døde som lite barn.

Hvordan det nå var eller ikke var med foreldrene, så fikk barna fadrene Sidtzel Roan som  bar det ene; Martha Kielsberg, som bar det andet; Bente, tienende hos Hans Lucassen; Hans Nold; Niels Bentsen; og Trugels Bugaarden. I dette tilfellet ble det ikke gjort noe forsøk på å holde seg med to sett fadre.

Noe mer er det ikke sett til Signe.