1724-2 Anton Wilhelm Andersen

Anton Wilhelm ble døpt[i] 17 mars 1724 og fikk fadrene Mad: Bach; Kari, Niels Hansens; Niels Bentsen [?]; og Ole Arnesen [?] – alle fra Sandefjord.

Han var uektefødt, faren var Anders Christensen, “Væster i fra Risøer”, og moren Dorthe Maria Nielsdatter Brun, “en Pige tiendende hos Lieut. Bach”.

Ingen av disse personene er funnet annetsteds, og sannsynligheten taler vel for at Anders og Dorthe maria har funnet hver sin vei i livet, og at Anton Wilhelm fulgte med moren – eller ikke. None begravelse er ikke funnet.