1722-5 Carl Knudsen

Carl ble døpt[i] 16 august 1722 og hadde da som fadre en «Kone fra Sandefjord»; Maren Envoldsdatter; Ole Calundan; Knud Hansen; og Søfren Paasche.

Faren var Knud Knudsen i Sandefjord. Efter at han døde 4 mai 1746 – han ble begravet 8 samme måned – ble det holdt skifte[ii], registrert 16 mai 1746. Her går det frem at han hadde vært gift med Maren Carlsdatter, avdød,, og at han hadde tre overlevende sønner: Søren (26 år); Knud (20); og Carl (19). Han blir utstyt med tilnavnet «Laurwig» – og det er vel et tegn på at han er innflytter.

Og det at han var innflytter – antagelig fra Larvik – forklarer at det ikke er funnet noen vielse for ham, og heller ikke noen barn før Carl. Med adre ord: Søren og Knud er nok født i Larvik, eller der omkring, og familien flyttet til Sandefjord.

Carl levet antagelig ikke opp; det er ikke funnet noen konfirmasjon for ham, og 7 juni 1727  ble nok en gutt døpt[iii] og fikk samme navn. Men noen begravelse er ikke funnet.