1722-2 Iver Søfrensen Paasche

Iver ble døpt[i] 6 april 1722 og fikk fadrene Min Hustrue, som bar det; Anne Pedersdatter; Mari Involdsdatter; Peder Jacobsen; Ole Calundan; og Knud Hansen.

Faren var Søfren Paasche, om hvem ikke meget er kjent. Han giftet[ii] seg 30 januar 1719 med Apellone Hvid, som altså ble Maria Catherinas mor.

Knut Hougen[iii] nevner Paasche som inflyttet trelasthandler, ankommet en gang i løpet av de første tyve årene av det 18 århundrede, og sammen med slike som Ole Rasmussen Alsing ; Ole Calundan; og Christen Jansen Skjøllert, en Larviksmann som ankom mellom 1704 og 1714. Hougen[iv] viser også til en ligningsliste fra 1720, der Søfren Paasche er oppført med 50 riksdaler i formue – tolv skattebetalere hadde mer, mens tre hadde det samme og tretten mindre: han tilhørte den jevne velstandsklassen.

Han kommer tilbake til perioden 1700-1720, og skriver:

«      … Flere nye navn forekommer derfor i denne tid: Skjøller (fra Larvik); Paasche; Aane; Nold; Alsing (fra Holmestrand); og Callundan (Dansk). De er alle forretningsfolk eller skippere.
        Sandefjordsfolk var ikke lenger, som for 50 år siden, en ensarted almue; det er blitt et sosialt og økonomisk gradert samfund. Øverst på stigen finner vi en liten krets familier, forbundet ved ekteskaper med hinnannen innbyrdes og med de ledende familier utenbys, sørlig i larvik. De har trelasthandel og krambod i «byen» og eier gårder på landet, har også nogen skuter i sjøen, og fører dem selv sålenge de er unge[v]».

Søfrens og Apellones første barn var en pike, Maria Catherine, som ble døpt[vi] 31 mai 1720. Fadrene hennes var Lieut. Stabel; Hans Lucassen; Hans Christensens Anna Sophie; Ragnild Jacobsdatter; og Anna Magrete Pedersdatter.

Hvor det ble av Iver – eller resten av familien – er ikke kjent.


[iii] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 66, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[iv] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 86, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[v] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 87, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124