1721-4 Pernille Andersdatter

Pernille ble døpt[i] 9 november 1721 og fikk fadrene Anna Sophie; Berthe Rolfsdatter; Svend Brod; Anders Smed; og Hendrich Madsen.

Faren var Anders Olsen i Sandefjord, antagelig den matrosen av samme navn som trolovet[ii] seg 10 september 1718 med Thore Madsdatter. Som kausjonister hadde de Svend Braad og Anders Smed.

Det er mulig, men langt fra sikkert, at første barn av dette ekteskapet var Anna Kistine, som ble døpt[iii] 14 juli 1720, med fadrene Ole Asbiørnsen [?]; Lars Andresen;  Ole Vigværings Qvinde, Anna Larsdatter; og Enken [NN] i [NN]. Ved denne dåpen er faren – Anders Olsen – gitt tilnavnet Jagten.

Likeledes kan en pike født efter Pernille, Maria som ble døpt[iv] 25 mars 1724, være en lillesøster. Maria hadde fadrene Catharina Rasmusdatter; Mari Olsdatter; Guri Madsdatter; Hans Nold; og Hendrich Madsen.

Nok et mulig barn kom til verden drøyt tre år senere – Olina ble døpt[v] 4 februar 1727 og fikk fadrene Kari Halvorsdatter; Guri Madsdatter; Niels [NN]; Halvor Hansen; og  Jens Andersen.

Hvor det ellers ble av Pernille er ikke kjent.