1721-3 Ingeborg Andersdatter

Ingeborg ble døpt[i] 12 oktober 1721 og hadde fadrene Ole Dreyer, Ole Dreyers Hustru, Niels Andersen;  og Niels Andersens Hustru.

Faren var Anders Biørnson, muligvis var han svensk. Hvem moren var er ikke kjent.

Og dette er det eneste glimtet av Ingeborg.