1720-5 Berte Andræa Hendrichsdatter Been

Berte Andræa ble døpt[i] 29 november 1720. Fadrene hennes var Johanna Knudsdatter; Ragnhild Ingvoldsdatter; Ole Rasmussen; Michel Hansen; og Jon Søfrensen.

Faren var Lieutenant Been[ii], og han er omtalt av Ovenstad[iii]:

«Been, Henrich Jürgensen. – Musketer ved ob. Schacks regt. i 13 år. – Uoff. ved ob. Engenks regt. i 3 år, fenr. sammesteds i 6 år og seklnt. i 1 år. – Prlnt. ad interim 1/8 1710, «indtil han ved Reigmenterne udj Norge kand vorde sat». – Prlnt. ved Krags nye men igjen  reduserte regt. i 1710. – Prlnt. ved Smål. nasj. Inf.regt.s reserve 1/8 1710. – Virk. Prlnt. ved regt.ets S. Jarlsbergske res.komp. 3/8 1711. – Ved den nye hærordn. Fra 15/8 1718 satt som prlnt. ved 2. Smål. nasj. Inf.regt.s N. Laurvigske komp. – Blev 20/7 1721 tillagt 48 rdl. årlig pensjon. – Hans enke blev 1/11 1747 bevilget 20 rdl. årlig pensjon. Hun døde 31/3 1763. Hennes navn ikke funnet – ».

Moren, til tross Ovenstads påstand, var Maren Willumsdatter Oddefield[iv]. De to – hun var enke – hadde trolovet[v] seg 19 oktober 1713. Vielsen[vi] fant sted 4 november samme år.

Første barn var Hans Jørgen som ble døpt[vii] 5 februar 1714. Som fadre hadde han Frue Cap: Hacks, som bar det; Helvig, Michel Hansens; Capitein Rømer; Lieutenant Petter Johan Hoff; og Peder Christensen, Sandefjord.

Efter å ha inngått ekteskap og fått barn burde vel egentlig Henrich Been har slått seg litt til ro, men det ser ut til at han fortsatte med galanterier: Kirsti Halvorsdatter Kamfiord fikk, senhøstes 1715, datteren Helvig Helena. Til barnefar ble Leutenant Been utlagt. Helvig Helena ble døpt[viii] 29 november 1715 og da var fadrene Elsebeth Thorsdatter [?], Sandefjord; Live Halvorsdatter Moe; Anna Gulliksdatter Kamfiord; Gullich Hansen Kamfiord; og Hans Halvorsen Kamfiord.

Året efter var det mer ortodoks: Hans Jørgens ektefødte lillesøster ble døpt[ix] 6 mars 1716. Hun fikk navnet Inger og fadrene Karen Oddefield, som bar det; Anne, Hans Christophersens; Michel Hansen; Ingvold Biørnsen; og Hendrich Oddefield.

To år senere ble det nok en pike. Maren Sørina ble døpt[x] 14 september 1718. Denne gangen var fadrene Helvig, Michel Hansens; Anna Magrete Pedersdatter; Hans Lucassen; Svend Brod; og Ingvold Biørnsen.

Og så, altså, Berte Andræa, og efter henne Karen[xi]; hennes dåp er ikke ennå funnet, men hun ble konfirmert[xii] Mikkelsmesse 1742, under navnet Karen Henricsdatter Been. Da hun ble begravet 5 april 1784 ble hun sagt å være 61 år gammel, så hun var vel født omkring 1723-24.

Gert Nicolajs tur, han ble døpt[xiii] 26 søndag efter trefoldighet i 1728, det var 21 november denne gangen

Mange år senere – det kan ha vært barn i mellomtiden, og at de ennå ikke er funnet – kom Abell Pernille til verden senvinteren 1732; hun ble døpt[xiv] 31 mars det året. Fadrene var Anders Knudsen; Peder Willemsen; Helwig Gogstad; Anna Pedersdatter; og Madam: Johanna Olsdatter. Dette var Sogneprest Christen Simensen Callundans siste barnedåp før han døde[xv] 16 april 1732.

Abell Pernille – «Lieut. Beens barn», hun er ikke nevnt ved navn – døde nokså snart og «blev kastet jord paa[xvi]» 15 juni 1732. Det ble ringt for henne.                         

Hvor det ble av berte er ikke kjent – ingen konfirmasjon er funnet, ei heller noen vielse. Og ikke noen begravelse.


[ii] Se 1749-9 Henrich Jørgensen Been
[iii] Olai Ovenstad; Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – bind 1 (A-H). pp 69-70. http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html 
[iv] Se 1749-10 Maren Villumsdatter Oddefield
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xi] 1749-11 Karen Henriksdatter Been
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 135
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-99
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650385.jpg
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733