1720-4 Ellen Hansdatter

Ellen ble døpt[i] 16 oktober 1720. Fadrene var Min Hustru, som bar det; Anna Magrete, som stod hos; Lieut: Been; Envold Biørnsen; og Søfren Pedersen [?] – alle fra Sandefjord.

Faren var Hans Evensen i Sandefjord, han er ikke nevnt i manntallet fra 1701, så  i byen, om ikke i bygden, var han innflytter. Han var eksplisitt bosatt i Sandefjord dan han ble viet[ii] til Anna Pedersdatter; det skjedde 17 oktober 1709.

Fra dette eksteskapet finner man barn før Ellen.  Even var den første. Han ble døpt[iii] Lille Julaften 1710 og fikk fadrene Annikken, Peder Christensens Hustrue, død, Sandefjord;  Sidtzil Oddefield,   Visiteurens Hustrue, Sandefjord; Anders [NN], Sandefjord; Hans Hansen Pøt, Sandefjord; og Peter [?] Petersen, Sandefjord.

Anders er den neste som er registrert – han ble døpt[iv] 30 september 1714. Fadrene hans var Anniken Bøchman; Anders Andersens [?] Hustru; Jonas Due; Hans Lucassen; og Peder Jacobsen alle – gjetningsvis – fra Sandefjord.

Tre år senere var det Carls tur, han ble døpt[v] 5 september 1717. Denne gangen var fadrene Cap. Beens Kiæriste; Maren Oddefield; Jonas Due; Michel Hansen; og Ole Rasmussen.

Noe mer ser man ikke til Ellen Hansdatter fra Sandefjord.