1720-3 Maria Catherina Søfrensdatter Paasche

Maria Catherine ble døpt[i] 31 mai 1720. Fadrene hennes var Lieut. Stabel; Hans Lucassen; Hans Christensens Anna Sophie; Ragnild Jacobsdatter; og Anna Magrete Pedersdatter.

Faren var Søfren Paasche, om hvem ikke meget er kjent. Han giftet[ii] seg 30 januar 1719 med Apellone Hvid, som altså ble Maria Catherinas mor.

Knut Hougen[iii] nevner Paasche som inflyttet trelasthandler, ankommet en gang i løpet av de første tyve årene av det 18 århundrede, og sammen med slike som Ole Rasmussen Alsing ; Ole Calundan; og Christen Jansen Skjøllert, en Larviksmann som ankom mellom 1704 og 1714. Hougen[iv] viser også til en ligningsliste fra 1720, der Søfren Paasche er oppført med 50 riksdaler i formue – tolv skattebetalere hadde mer, mens tre hadde det samme og tretten mindre: han tilhørte den jevne velstandsklassen.

Han kommer tilbake til perioden 1700-1720, og skriver:

«      … Flere nye navn forekommer derfor i denne tid: Skjøller (fra Larvik); Paasche; Aane; Nold; Alsing (fra Holmestrand); og Callundan (Dansk). De er alle forretningsfolk eller skippere.
        Sandefjordsfolk var ikke lenger, som for 50 år siden, en ensarted almue; det er blitt et sosialt og økonomisk gradert samfund. Øverst på stigen finner vi en liten krets familier, forbundet ved ekteskaper med hinnannen innbyrdes og med de ledende familier utenbys, sørlig i larvik. De har trelasthandel og krambod i «byen» og eier gårder på landet, har også nogen skuter i sjøen, og fører dem selv sålenge de er unge[v]».

 

Maria Catherina fikk en lillebror i Iver, som antagelig kom til verden tidlig i 1722. Han ble døpt[vi] 6 april det året og fadrene var «Min Hustrue, som bar det; Anne Pedersdatter; Mari Involdsdatter; Peder Jacobsen; Ole Calundan; og Knud Hansen.

Noen flere søsken ble det antagelig ikke, for Søfren Paasche døde relativt tidlig og ble begravet[vii] 26 juni 1724. Det ble “Ringet for ham, ej bet.”

Moren, Apellone, giftet seg påny omkring to år senere. Hun ble trolovet[viii] i Sandefjord med Søren Sørensen 5 juli 1726. Vielsen[ix] fant sted  10 august samme år. I forbindelse med bryluppet er brudgommen utsytrt, synes det, men familienavnet Groth.

Dette parets første barn var Søren Paasche, han ble døpt[x] 11 februar 1727. Fadrene var Catharina Prebst, Sandefjord, som bar det; Johanna Catharina Pedersdatter Biørn, Sandefjord; Knud Knudsen; Gert Abrahamsen; og Johannes Mørch.

Hvor det blir av familien efter dette er ikke klart: man finner Søfren Groth som fadder[xi] for Gert Nikolaj, sønn av Captein Henrich Jørgensen Been, 21 november 1728. Senere er det ikke sett spor av noen av dem – og kanskje flyttet de til Larvik som på denne tiden er et sort hull, kirkeboklig sett.


[iii] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 66, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[iv] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 86, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[v] Knut Hougen, «Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845»; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 87, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1729, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-99