1718-3 Jan Christensen Schiøller

Jan ble døpt første søndag efter påske i 1718, denne falt 24 april dette året, og fikk fadrene Inger Hansdatter; Mari Jørgensdatter; Anders Knudsen; Ole Rasmussen; og Peder Willemsen[i].
Christen Schiøllert – barnets far – var opprinnelig en Larviksmann, i Sandefjord drev han med trelasthandel og seilfart: Knut Hougen forteller om ham og andre at de, typisk, var skipre på egen skuter og at de om vinteren kjøpte opp nok trelast til å beskjeftige seg på noen turer til Danmark eller Holland[ii]. Moren – går det frem av en tidligere barnedåp[iii] der hun var fadder 2 november 1713 – het noe som ender  «lone» – og kan vel være Magdalone, slik hun nevnes i forbindelse med skifteoppgjøret efter henne, et kvart århundrede senere.
Økonomisk var Christen godt hevet over den jevne mann, men ikke helt i toppen av det lille samfunnet, beskrevet av Knut Hougen:
«De største trelasthandlere i 1720-årene var Ole Rasmussen Alsing som hadde giftet sig med Alexander Mørchs enke og nu drev hans forretning, Hans hristensen, Søren Nielsen, Hans Hellevad og efter hans død (1725) sønnen Knud Hellevad. Dessuten kjøpte og skibet Christen Skjøllert og Ole Callundan ltt last, den siste til dels som kommisjonær for Iver Hesselberg i Larvik. Grev Ferdinand Anton Danneskjold Laurvig, den store Gyldenløves sønn, så med mistillit på dette borgerskap, som neppe kunde drive sine forretninger på helt lovlig måte[iv]
Jan var ikke første barn i familien som fikk det navnet. En eldre bror[v] ble døpt[vi] 17 juni 1715. Fadrene var Helvig, Michel Hansens, som bar det; Anne Hansdatter [NN]; Anders Aunet [?]; Helvig Oddefield; og Claus Oulby. Jan levet ikke opp, men døde som spebarn bare noen uker gammel. Han ble begravet[vii] 28 juni 1715.
Jans far var en betydlig skattebetaler i Sandefjord, om enn ikke helt i toppen. I 1729 ble hand utlignet – i hehold til «Mandtal over den udi Laurwigen med underliggende Sandefiord giorde Liigning og Taxation til Kiöbenhauns Byes Brandstyer, hvad enhver er ansat at svare for …» – litt over 4 daler, mens de største betalerne fikk 15, 12, og 8. Forholdet var omkring det samme i 1730 og 1731[viii].
Jan Christensen Schiøller ble konfirmert[ix] Dom Reminiscere 1735, det var 6 mars dette året[x]. Dette var det andre kullet i Sandeherred efter at registrering av konfirmasjonen i kirkeboken ble obligatorisk året før, og bestod av 12 ungdommer. Jan er ført opp først av de 10 guttene og 2 pikene som var for presten denne senvinteren.
Året efter døde Jans mor, Magdalone Jansdatter. Hun var 60 år, 1 uke, og 2 dager gammel: og altså født rundt 21 juli 1676. Begravelsen[xi] fant sted 30 juli 1736, og det ble ringt med kirkeklokkene.
Det ble registrert et skifte[xii] 24 august – hvorfor det tok en måned før denne forretningen fant sted er ikke kjent, men på den annen side ble skiftet avsluttet dagen efter. I forbindelse med skiftet finner man flere medlemmer av familien. Og at Jan på denne tiden var i utlandet, uten at det er notert hvor. En søster, Johanne, var gift med smeden Giert Abrahamsen Reiner i Sandefjord. Noen flere søsken er ikke nevnt.
Enkemanden Christen Jansen Schjøllert, Jans far, trolovet seg påny 28 desember 1737; hans tilkommende var Pigen Petronelle Sørensdatter. Som kausjonister hadde de Mr Jens Holck og Peder Willumsen i Sandefjord. Vielsen fant sted straks efter nyttår, 21 januar 1738[xiii].
Det skulle bli barn i dette ekteskapet, og. Først en pike, Jans halvsøster, som fikk navn efter Christens avdøde kone, Magdalone. Magdalena, den yngre, kom til verden 13 april 1739 og ble døpt[xiv] 18 den måneden. Fadrene hennes var Raagnil, Envold Bjørnsens; Mad’me Petronelle Sandberg; Peder Willumsen; Jens Olsen Holch, hidtil fra Sandefjord, og Søren Torbjørnsen fra Laurvig.
Lillehalvbroren Johannes ble født 27 juni 1740 og døpt[xv] 1 juli. Fadrene ble Kirsten Sørensdatter, Jens Holchs; Wiwike Kemler; Mr Søren Nielsen fra Sandefjord; Jacob Pedersen, Sandefjord; og Matz Andersen Langgaard, Sandefjord.
I 1741 hadde faren, Christen, i det minste, en tjenestepike – Anne Marie Iversdatter, en 16 år gammel pike som nevnes som arving efter Iver Toersen Rouane, snekker i Sandefjord. Dette er kjent fra en skifteregistrering[xvi] som fant sted 20 juli dette året.
Christen Jansen Schjøllert døde 5 januar 1743, 70 år gammel – han var altså født rundt 1673. Han ble begravet[xvii] 10 januar. Det ble ringt for ham.
I skifteregistreringen[xviii] nevnes Ian som arving, uten noen notiser, så han var nok både i live og i nærheten uken efter begravelsen – registreringsforretningen ble holdt 17 januar. De andre arvingene er de mindre søsknene Johannes og Magdalona, stemoren Pernille, og søsteren Johanne med hennes mann, smeden Giert Abrahamsen Reinert. Siden to av arvingene var små barn er det oppnevnt en lagverge, Borgeren Iens Holch, en venn av familien hvis man dømmer ut fra fadrene i de ulike barnedåpene.
Hvor det ble av Jan efter farens død er ikke kjent.

[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650338
[ii] Knut Hougen, Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845; p 66; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] Knut Hougen, Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845; p 96; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[v] 1715-2 Jan Christensen Schiøllert
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650322
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 134, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650543
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 202, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650612
[xii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000606774
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 152, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650561
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 17, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650425
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 19, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650427
[xvi] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000607448
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 211, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650621
[xviii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000607686