1717-2 Navnløst barn Olsen/datter Vigværing

Ole Vigværings kone fødte et barn meget tidlig i 1717, men det døde samme dag. Antagelig var det nokså klart at barnet ikke ville leve, for det ble foretatt hjemmedåp samme dag som den lile ble begravet[i], 9 januar.
Ole Vigværing var da ikke lenger en helt ung mann; hans kone fikk datteren Anne som ble døpt[ii] 28 august 1710; dernest Elen som ble døpt[iii] 4 januar 1714. Efter barnet som døde i 1717 var det Ragnils tur – hun ble døpt[iv] 16 mars 1721.
Elen døde antagelig som barn, for 19 september 1723 ble det døpt[v] nok en datter av Ole Vigværing, og hun fikk navnet Ellen.