1716-8 Olena Pedersdatter

Olena ble døpt[i] 16 september 1716 og hadde, som fadre, Anne Sophie Bøchman; Helvig, Michel Hansen; Maren Christensdatter; Anders Smed; og Hans Nold.

Faren var Baatsmanden Peder Olsen i Sandefjord. En mann i Sandefjord, uten yrke oppgitt men ved samme navn, trolovet[ii] seg 6 februar samme år, hans tilkommende var Kari Olsdatter. Som kausjonister hadde de Svend – eller Smed – Braad og Anders Smed. Hvornår de ble viet er ikke kjent.

I 1701i var det, i Sandefjord, en Peder Olsen som var antagelig født omkring 1695, i det minste sies han å være han seks år. Han var sønn av en båtsmann – Olle Andersen – som var strandsitter i Sandefjord, men moren er ikke kjent. Peder hadde to brødre: Anders (6); og Matis (4), den siste er notert å være «Hieme». 

I 1710 opptrer en Baadsmand Petter [NN] som fadder i en dåp[iii]. Dette var 12 oktober og barnet var Lars, sønn av Knud Knudsen i Sandefjord. De andre fadrene – ført opp før Petter – var Anna Sophia, Alexander Mørchs Hustrue;        Maren Jacaabsdatter fra Laurvigen; Sr Jacob Rasch; og Visiteur Simon Christensen.

To år senere ble Anders Vindals – han bodde i Sandefjord – sønn Christen døpt[iv], det skjedde 17 januar 1712. Peder Olsen Snedker var en av fadrene – sammen med Marte, Anders Dreyers, som bar det; Sidtzil Houan; Jacob Muurmester.

Dermed ser det ut til at den lille byen inneholdt minst to blad Peder Olsen: en var båtsmann, den andre snekker.