1716-6 Helvig Helena Larsdatter

Helvig Helena ble døpt[i] 26 november 1714 og fikk fadrene Jonas Dues Quinde; Live Moe; Gullich Kamfiord; og Hans Halvorsen.

Foreldrene var Lars Halvorsen Kamfiord og Elsebeth Thomasdatter, «en engelsk Pige», de trolovet seg 28 september 1709. Som «Forløftningsmænd» hadde de Klokker Anders og Niels Knudsen. Når vielsen fant sted er ikke registrert, men det kan ha tatt en stund, for første levendefødte barn kom, altså, til verden nesten tre år senere.

Dette var Maren – hun ble døpt[ii] 24 juli 1712. Fadrene hennes ble Eli, Knud Braads Hustru, som bar det; Mari Hansdatter Kamfjord; Live Halvorsdatter Kamfjord; Gullik Larsen Kamfjord; og Niels Gudmundsen Kamfjord.

Maren er antageligvis den Mari som er nevnt av Lorens Berg i forbindelse med Kamfjord:

«Halvor Halvorssøn ca. 1690 – 1703, gift m. Mari, datter efter Lars Gulleikssøn Kamfjord. Hun ble tidlig enke og beholdt bruket nogen aar. Barn: 1. Lars Halvorssøn bodde i Sandefjord (hadde engelsk hustru, Elsebet Tomasdatter; en datter Mari ektet Børge Anderssøn Randvik), 2. Hans, fik bruket. 3. Kristi, ugift. 4. Live, g. m. Lars Gulleikssøn Mo»

Noe mer er ikke kjent om Helvig Helena: det er ikke funnet noen vielse, ei heller noen begravelse, og hvor det ble av henne er ikke kjent.