1716-5 Nicola Aleth Andersdatter Mørch

Nicola Aleth ble døpt[i] 9 september 1716. Hun fikk fadrene Sidtzil Oddefield; [NN] Christensdatter hos Jonas Due;    Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Peder Jacobsen – alle fra Sandefjord.

Faren het Anders Knudsen Mørch og tilhørte en av de veletablerte skipper – og borger-familiene i byen. Han er vel den samme som den Anders Knudssen som er 22 å gammel og «farer fra Sandefiord» i 1701[ii], han bodde da sammen med sin mor, enken Anne Simensdatter. Noen vielse er ikke funnet for han giftet seg vel, rimeligvis, før 1709.

Første barn var Inger Andersdatter[iii]; hun ble døpt[iv] annen juledag 1709. Hun fikk fadrene Anne [NN]; Giertrud Floor; Alexander Mørch; Michel Pedersen; og Sergiant Stabel.      

Neste kjente barn, Ingers lillesøster, var Anniken. Hun ble døpt[v] 26 januar 1713. Fadrene var Anniken, Peder Christensens Hustru, som bar det; Helvig, Michel Hansens; Jonas Due; og Jacob Radsch    Hans Alexandersen Mørch.

Dernest – halvannet år senere – fulgte Johanne Catharine som ble døpt[vi] 8 september 1714. Som fadrene fikk hun Anna Sophie H. Mörchis; Lene Christen Schiøts [?] Hustru; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Claus Aaubye [?].

Enda to og et halvt år senere fikk Inger en lillebror, Alexander. Han kom til verden straks efter jul, kan man tenke seg, i 1719: han ble døpt[vii] 5 januar det året. Fadrene var Anne Sophia – uten efternavn – Anna Magrete Pedersdatter; Ingvod Biørnsen; og Hans Lucassøns Søn.

Siste kjente barn i denne flokken var en gutt. Knud ble født tidlig i 1724 og døpt[viii] 27 mars. Fadrene hans var Søfren Nielsen; Enevold Biørnsen; Knud Hansen; Min Hustru, som bar det; og Appollone, Søfren Paashces.

Det er antagelig Nicola Aleth – under navnet Nicleide – som blir konfirmert første søndag i advent – 27 november – 1735. Hun var 19 år gammel, men obligatorisk konfirmasjon var innført året i forveien, så dette var vel en av de førte anledningene.


[ii] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=mt07071701&gardpostnr=225&personpostnr=868&merk=868#ovre
[iii] Se også 1736-11 Inger Andersdatter Mørch
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733