1715-5 Maria Tostensdatter

Maria ble døpt[i] Allehelgensdag, 1 november, i 1715. Som fadre hadde hun Marthe Kielberg; Kari Andersdatter Semb; Anne Røkla; Anders Smed, Sandefjord; og Hans Solberg.

Faren het Tosten, og det er det eneste som er kjent om ham – og dette det eneste glimtet man får av ham og Maria.