1715-4 Helvig Jacobsdatter

Helvig ble døpt[i] 21 september 1715 og hade da som fadre Helvig, Michel Hansens; Elen Hansdatter [NN]; Gunild Skravestad; Claus Oulbye; og Anders Smed.

Faren var Jacob Salmager. Fra før hadde han sønnen Niels[ii] som var døpt 26 oktober 1713. Efter Helvig fulgte en søster, Daarthe, somble døpt[iii] fant sted Quadragesima eller Invocavit, det er første søndag i faste eller 14 februar 1717.

Faren, salmakeren, døde et par år senere. Han ble begravet[iv] en lørdag, det var Marimesse om Våren eller Maria Budskapsdag, 25 mars 1719. Presten var litt uglad: «… begrafen Iacob Sadelmager, og for ham ringet, men ej betalet».

Det er ikke funnet noen begravelse for Helvig Jacobsdatter i Sandar. Det er funnet en enkelt vielse efter 1733, der bruden heter Helvig Jacobsdatter.

I dette ene tilfellet var brudgommen Hans Jensen Øvre Husum i Stocke Sogn, de to trolovet seg 10 november 1733. Da hadde de kausjonistene Sergeant Bervar og Anbjørn nørdre Fæen, begge fra Stokke. Vielsen[v] fant sted i Sandeherred 10 desember 1733.

Om Hans Jensen skriver Lorens Berg[vi] i bygdeboken for Stokke:

«Hans Jenssøn 1721-60, søn av forannævnte Jens Olssøn. Han kjøpte likesom broren bruket sit 1750. Døde 1763, 68 aar gl. Gift 1721 m. Helvig Jakobsdatter Kleppan. Hun døde 1733, 34 aar gl. Gift 2. 1733 m. Helvig Jakobsdatter fra Shd. Hun døde 1780, 78 aar gl. Barn, tre og to: 1. Ola, f. ca. 1722, levde 1744. 2. Kristoffer, egtet vist 1756 Randi Sørensdatter Balsrød. 3. Maren, egtet 1758 Henrik Kristofferssøn Borge. – 4. Helvig, se nedenfor. 5. Jakob».

Helvig giftet seg altså med en enkemann som hadde blitt enslig nokså nylig og hadde tre barn fra før av.

Hennes eget første barn var Helvig som ble døpt[vii] 13 januar 1735. Ved denne anledningen var fadrene Lars Jacobsen; Peder Jacobsen; Maren Evensdatter Kleppan; Gunnil Christensdatter; og Elisabeth Amundsdatter.

Annet barn var Jacob, han ble døpt[viii] 24 august 1737. Denne gangen var fadrene Lars Jacobsen Skalleberg; Hans Olsen; Mads [NN]; Maren Jensdatter Klaastad; og [NN] [NN].

Jacob døde som liten gutt, litt mer enn 19 måneder gammel, og ble begravet[ix] 5 april 1739.

Efter Jacob gikk bort varte et knapt år før siste barn kom til verden. Også denne gangen ble det en gutt, og da han ble døpt[x] 25 februar 1740 fikk han navnet Jacob, som den avdøde broren. Fadrene var Christen Jensen; Lars Jacobsen; Christopher Klaastad; Maren Jensdatter; og Margrete Hansdatter.

Hans Jensen Husum døde da han var omkring 68 år gammel og ble begravet[xi] 7 oktober 1763.

Helvig levet videre i 17 år og ble begravet 21 januar 1780. Hun ble sagt å være 78 år gammel: kanskje hun var en annen en salmakerens datter, likevel.


[ii] 1713-11 Niels Jacobsen
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 150
[vi] LORENS BERG; STOKKE, EN BYGDEBOK,  HISTORISK SKILDRING AV BYGDENS UTVIKLING FRA GAMMEL TID NED TIL KJENDTE NUTIDSFORHOLD.FULDFØRT AV
ARKIVAR N. HALS OG ØIVIND BERG; UTGIT AV STOKKE KOMMUNE, OSLO, DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI, 1928, under 37 Husum.
[vii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1732-1770, s. 8
[viii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1732-1770, s. 15
[ix] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1732-1770, s. 203
[x] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1732-1770, s. 23
[xi] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1732-1770, s. 227