1715-2 Jan Christensen Schiøllert

Jan ble døpt[i] 17 juni 1715. Fadrene var Helvig, Michel Hansens, som bar det; Anne Hansdatter [NN]; Anders Aunet [?]; Helvig Oddefield; og Claus Oulby.

Faren var Christen Schiøllert i Sandefjord, moren – går det frem av en tidligere barnedåp der hun var fadder 2 november 1713 – var antagelig Louise.

Jan levet ikke opp, men døde som spebarn bare noen uker gammel. Han ble begravet[ii] 28 juni 1715.


[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733