1715-1 Daarte Michelsdatter

Daarte kom til verden i Sandefjord våren 1715 og ble døpt[i] 13 mai. Fadrene hennes var Anniken, Peder Christenssens, som bar det; Anna Hansdatter Bugaarden; Leutenant Been; Jacob Hansen; og Claus Nilsen Oulby.

Faren var Michel Hansen Moren var Helvig Villumsdatter, datter av skipper Villum Perssøn Oddefjeld.

Første barn av dette paret var  sønnen Hans[ii] som var blitt døpt[iii] 4 april 1709.Hans hadde fått fadrene Anniken [NN] [NN]; Michel [NN]  – de andre mangler fordi kirkeboksiden er skadet.

Hans Michelsen levet ikke opp, og ble begravet[iv] allerede 11 juli 1709.

Neste barn var Willummine Catharine som ble døpt[v] 13 april 1710. Fadrene hennes ble Min Hustru; Aniken Bøchman; Anders Knudsen; Hans Hansen; og Hendrik Willumsen. «Min Hustru» må være sogneprestens kone og hun het Birgitte Ottesdatter Munthe. Presten var, på denne tiden, Jacob Stockfleth.

Michel Hansen er nevnt av Lorens Berg i hans Bygdebok[vi] for Sandeherred, under: Øvre Gokstad:

«Mikkel Hanssøn 1702-1736, søn av Hans Amundssøn. Han bodde her paa Gokstad, drev dessuten Mønnerød som ogsaa faren hadde brukt. Foruten jordbruk prøve han ogsaa med litt trælasthandel. Men enten han nu ikke dugde stort, eller det var uheld, det gikk overende med Mikkel. 1724 var han blit skyldig Ola Alsing i Sandefjord 4 a 500 daler, og Alsing slog Gokstad til auktion. Som vi vet eide Mikkel selveierparten: 1 ½ pund smør med bygselsretten Overinspektør Turessøn passet paa og fik paa grevens vegne tilslaget for 190 daler. I et brev til greven kjyter han av handelen: Øvre Gokstad har god aker og eng, og hjælpelig skog, og gaarden er vel bebygd, saa bare husene er værdt 300 daler, ja Turessøn vilde gjerne bo selv der.
Mikkel Hanssøn hadde vel i yngre dager været sjømand, og nu tok han igjen tilsjøs.Han døde i 60 aars alder paa reis mellem Vestindien og Holland, og det er skifte efter ham vaaren 1736. Boet viser i overskud 107 daler. Mikkel var giftm. Helvig Villumsdatter, datter efter skipper Villum Perssøn Oddefjeld; hun levde til 1753. Tre døtre: 1. Maren Mikkelsdatter Jægerup, gift 1727 m. Kristoffer Janssøn, se nedenfor. 2. Vilhelmine Katarina Jægerup, levde ugift. 3. Dortea Jægerup, 6. 1741 m. korporal Ingebret Gunnarssøn, bodde paa Freberg, siden Mønnerød».

Gitt at Willumines fadre er av det øverste lag i befolkningen, er nok Michel Hansen av 1709-1710 den samme som den 25 år gamle sønnen av borgeren til Sandefjord og Lauervigen, Hans Anundsen, man finner i manntallet av 1701[vii].

To år efter Willummine gikk det galt: «D. 13de Maji … Saa blev og ved samme Tiden Michel Hans Søns Hustrus lidet dødfødte barn nedsat i Jorden[viii]».

Nøyaktig, på dagen, tre år efter det dødfødte barnet kom en pike til verden  ble altså Daarte døpt.

Sensommeren samme år døde Hans: «D. 15de Aug: blev Michel Hansssøns af Sandefjord liden Søn navnlig Hans begravet[ix]»

Et barn som sannsynligvis tilhører samme søskenflokken, Hans, ble døpt[x] 8 april 1719. Fadrene var Cap: Mejns Frue; Monsr. Hendrich Willemsens Kiæriste; Monsr. Søbye; Ingvold Biørnsen; og Peder Willemsen.

Nok en datter kom til verden på Gogstad og ble døpt[xi] 23 august 1721. Da fikk hun navnet Marthe og fadrene Major Römers Frue; min Hustrue; Anne Magrete Pedersdatter; Lieut. Been; og Lieut. Stabel. Efter fadrene er det føyet til «Nb: Død» – men der ikke klart hve det pekes tilbake på.

To år senere ble det en sønn, Abraham, som ble døpt[xii] 21 desember 1723. Fadrene var, denne gangen, Min Hustrue som bar det; Abel Thuresdotter i Præstegaarden; Mons. Enevold Biørnsen; Peder Willemsen; og Jon Søfrensen.

Noen flere barn efter Michel Hansen er ikke funnet, og året efter Abraham måtte han altså gi oppbud og finne seg annet å gjøre.

Det neste man – kanskje – ser til Daarte er at hun gifter seg. Hun er 26 år gammel, og bosted er ikke oppgitt, og det ofte være et tegn på at vedkommende holder til i byen. Brudgommen var Ingebret Gundersen Ø Gogstad, som heller ikke undergraver identifikasjonen – spesielt fordi det var der på gården trolovelsen fant sted 16 desember 1741. Som Kausjonister hadde de Major Klein og Regiments Quarteer-Mæster Kræfting. Vielsen[xiii] fant sted 9 januar 1742.

Første barn var Ole som kom til verden 2 januar 1742, altså en uke før foreldrene giftet seg. Ole ble døpt[xiv] Helligtrekongers, 6 januar. Fadrene var Madame Margrete Wrigt, Sr. Knud Hansen Hellevads i Sandefjord; Madem: Petronelle Sandberg, Sandefjord; Major Christopher Klein Ø. Gogstad; Regim:s Quart: Mæster Sr. Herman Kræfting Ø. Gogstad; og Sr Povel Conr. Bøchman, Sandefjord. I forbindelse med dåpen går det frem at Ingebret Gundersen også var en militært mann, på denne tiden korporal.

Ole levet ikke mer en knappe to uker. Han døde på Ø Gogstad fem dager efter foreldrenes bryllup og ble begravet[xv] 17 januar 1742.

Neste gang det ble barn – et drøyt år senere, var familien flyttet til Ø. Freeberg. Der bodde de da Peder så dagens lys 11 februar 1743 og ble døpt[xvi] tre dager senere. Faderne var Helvig Øvre Gogstad; Marthe Holm fra N. Gogstad; Serg: Anun Olsen N Gogstad-Eje; Lars Guttormsen fra Sandefjord; og Søren Andersen Ø. Gogstad.

Drøyt to år senere og fremdeles på Ø Freeberg, meldte Christen sin ankomst 8 mai 1745 og ble døpt[xvii] 13 samme måned. Denne gangen var fadrene Magrete Pedersdatter Ø Freeberg; Marthe Torsdatter N. Freeberg; Hans Tolfsen Sjuve; Jørgen Jensen N: Freeberg; og Christen Torsen Ø Freeberg.

Christen levet bare fem måneder. Han døde 5 oktober 1745 og ble begravet[xviii] 10 samme måned.

Noen måneder senere døde treåringen Peder også, det skjedde 25 januar 1746. Begravelsen[xix] fant sted 29 samme måned.

I løpet det følgende året flyttet familien videre, denne gangen til Mønnerød. Det var der de var da Gunder ble født 12 november 1746. Da han ble døpt[xx] 19 samme måned fikk han fadrene Mari, Christopher Ø. Gogstads; Marthe Torsdatter N Freberg; Anders Sjuve; Christopher Jahnsen Ø Gogstad; og Jørgen Jensen N. Freberg.

Anne Maria så dagens lys på Mønnerød 4 november 1748 og ble døpt[xxi] 9 samme måned. Da var fadrene Helvig Ø. Gogstad; Wilhelmine Christophersdatter Ø Gogstad; Christopher Ø Gogstad; Andersen Ø Gogstad; og Anders Andersen Ø Gogstad.

Datteren Karen kom til verden 20 juni 1751 og ble døpt[xxii] Sankthansaften. Karen fikk fadrene mari, Christopher Ø Gogstads; Eleonora Dorothea Christophersdatter Ø Gogstad; Christopher Jansen Ø Gogstad; Hans Sjuve; og Povel Larsen Ø Gogstad.

Siste sønn i dette ekteskapet var Michael Wilhelm som melde sin ankomst 21 februar 1754 og ble døpt[xxiii] fire dager senere. Denne gangen valgte foreldrene som fadre Mari, Christopher Jahnsens Ø Gogstad; Wilhelmine Christophersdatter, Sandefjord; Christopher Jahnsen Ø Gogstad; Peder Larsen Ø Freberg; og Hans Tolfsen Sjuve. I løpet av årene siden Karen, var Ingebret blitt forfremmet til sersjant.

Sistemann, attpåklatten, var en pike. Helvig ble født 8 november 1756 og døpt[xxiv] 14 samme måned. Hun fikk fadrene Mari, Christopher Ø Gogstads; Wilhelmine Christophersdatter, Sandefjord; Hans Tolfsen Sjuve; Anders Andersen Ø Gogstad; og Tor Olsen Ø Gogstad.

Året efter døde Ingebret Gundersen på Mønnerød. Han var 59 år gammel og gikk bort 18 desember. Begravelsen[xxv] fant sted lille julaften.

Lorens Berg[xxvi] har dette å fortelle om ham som bygslet Mønnerød:

          «Ingebret Gunnarssøn 1746-57, sersjant. Han hadde bygsel paa Mønnerød efter Mikkel Gokstads enke hvis datter Dorte Mikkelsdatter han var gift med. De hadde en stund bodd paa Østre Freberg. Ingebret døde allerede 1757, 59 aar; hustruen 1767. Deres barn forsvinder fra bygden. De var: Per, født 1743, Gunnar, f. 46, Anne Maria, f. 48, Karen, f. 51, Mikael Vilhelm, f. 54, Helvig, f. 56.»

Selv om ikke noen av barna, eller for den saks skyld Daarte, er funnet i manntallet av 1762, finner man Daarte igjen i forbindelse med at hun dør 12 oktober 1767, da plassert på Mønnerød. Hun ble begravet[xxvii] 18 samme måned. Hun ble 52 år gammel – selv om kirkeboken sier 50.


[ii] 1709-0 Hans Michelsen
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania» : I kommission hos Norli, 1918, pp 419-420; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[vii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612252
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 154
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 23
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 210
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 25
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650433    
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 32
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 215
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 216
[xx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 36
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 42
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 50
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 57
[xxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 65
[xxv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 232
[xxvi] Lorens Berg, Sandeherred : «En bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold», Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; p 504; se http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001     
[xxvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 246