1714-8 Johanne Catharine Andersdatter

Johanne Catharine ble døpt[i] 8 september 1714 og fikk fadrene Anna Sophie H. Mörchis; Lene, Christen Schiøts [?] Hustru; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Claus Aaubye [?].
Faren var Anders Knudsen i Sandefjord, av Mørkslekten, slik det går frem av en senere dåp. Moren var Anne Kirstine Rosenvold[ii].
Anders og Anne Kirstines første barn var Inger Andersdatter[iii] som ble døpt[iv] annen juledag 1709. Hun fikk fadrene Anne [NN]; Giertrud Floor; Alexander Mørch; Michel Pedersen; og Sergiant Stabel.    
Neste kjente barn, Ingers lillesøster, var Anniken. Hun ble døpt[v] 26 januar 1713. Fadrene var Anniken, Peder Christensens Hustru, som bar det; Helvig, Michel Hansens; Jonas Due; og Jacob Radsch    Hans Alexandersen Mørch.
Efter Johanne Catharine var det Nicola Alet som så dagens lys i 1716 og ble døpt[vi] 9 september det året. Fadrene var Sidtzel Oddefield; Alette [?] hos Jonas Due; Hans Lucassen; Jørgen Christensen; og Peder Jacobsen – alle fra Sandefjord.
Enda to og et halvt år senere fikk Inger en lillebror, Alexander. Han kom til verden straks efter jul, kan man tenke seg, i 1719: han ble døpt[vii] 5 januar det året. Fadrene var Anne Sophia – uten efternavn – Anna Magrete Pedersdatter; Ingvod Biørnsen; og Hans Lucassøns Søn.
En femte datter, Waldborg, meldte sin ankomst tidlig i 1722 – hun ble døpt[viii] 10 februar det året. Denne gangen var fadrene Ingeborg Dop, som bar det; Anne Kielman hos hans Lucassen; Ole Rasmussen; Hans Christensen; og Søren [?] Hansen.
Siste kjente barn i denne flokken var en gutt. Knud ble født tidlig i 1724 og døpt[ix] 27 mars. Fadrene hans var Søfren Nielsen; Enevold Biørnsen; Knud Hansen; Min Hustru, som bar det; og Appollone, Søfren Paashces.
Hvor det ble av Johanne Catharine er ikke kjent.

[ii] 1762-34 Sal Anders Mørkes Anne Kirstine
[iii] Se også 1736-11 Inger Andersdatter Mørch
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733