1714-7 Jørgen Erichsen

Jørgen ble døpt[i] 12 juli 1714 og fikk fadrene Kari Oddefield, som bar det; Helvig, Michel Hansens; Lieutentant Been; Niels Børresen [?]; og Informator Holmboe.        

Faren var Eric Andersen Vigværing i Sandefjord. Det er usikkert hvem han var, men han kan – hvis man tar hintene fra enkelte websider – ha vært den samme som den Erik Anderssøn Grøn som er omtalt av Lorens Berg[ii], under småbrukene knyttet til Hystad:

«1. Øia. Her var for 200 aar siden et saltkokeri (omindretningen av et slikt se Skravestad). Beint Kristenssøn bodde her 1701 i et strandhus, kaldtes mest Beint Saltverket; døde 1713. Efterpaa var vist Erik Anderssøn Grøn salkoker nogen aar, ialfald av og til, for presten sier han bodde paa «Saltverket»; 1723 flytter han til Kjerringvik»

Identifikasjonen av Erich Vigværing med Erik Anderssøn Grøn styrkes noe ved at en pike, Inger[iii], blir døpt[iv] 1 september 1709 – og hennes far omtales som Erich Andersen Vigværing. Fadrene var Kari Andersdatter Oddefield; Maren Villumsdatter; Berthe [NN]; [NN] Hansen; og Hendrik Villumsen.

Efter Inger fulgte Hans, som ble døpt 4 januar 1712. Hans’ fadre var Anniken Bøchman, som bar det; Else, Svend Braads Hustrue; Hans Hansen; Hendrich Villumsen; og Nils Knutsen.


[ii] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] 1709-5 Inger Ericsdatter
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, Ministerialbok nr. 1, 1709-1733, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070426650291