1714-6 Ole Pedersen

Ole ble døpt[i] 27 mai 1714. Fadrene hans var Marte, Simen Aaddssøns Hustrue fra Sandefjord;            Mari Børgesdatter på Bugaardsejet; Anders Smed; Christen Snidker; Min lille Peder Knudsens.

Faren var Peder Olsen, han var snekker og efter alt å dømme bosatt i Sandefjord. Han trolovet[ii] seg med Mette Christophersdatter 2 oktober 1712, «deris Forløftningsmænd vare» Hans Seilmager [?] og Anders Smed i Sandefjord. Vielsen[iii] fant sted 15 november.

Ole var kanskje første barn, og to år efter ham ble det en pike som fikk navnet Olena da hun ble døpt[iv] 26 september 1716. Fadrene henne var Anne Sophie Bøchman; Helvig, Michel Hansens; Maren Christophersdatter; Anders Smed; og Hans Nold. Denne gangen er faren utstyrt med et nytt yrke: han ser ut til å være båtsmann.

Olena døde nokså sikkert som spebarn, for nok en pike som også fikk navnet Olena ble døpt[v] 15 februar 1717. Fadrene var Margrete Jagten; Maren Børgesdatter; Børge Ugla [?]; og Ole Røkla [?].

Og det var alt om Ole Pedersen.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733