1714-5 Anne Andreasdatter

Anne Andreasdatter ble døpt[i] 8 mai 1714. Fadrene var Berte [?] Børgesdatter [?], som bar det; Helge, Jacob Salmakers; Marte, hos Hans Lucassens tienende;          Christen Smed; og Anders Smed.

Faren var Andreas Dreyer i Sandefjord, om han hadde Dreyer som efternavn, eller var dreier av yrke, er ikke klart. Uansett, han var fadder i en dåp[ii] 17 januar 1712, og der går det frem at han var gift med en kvinne ved navn Marte, som altså må ha vært Annes mor.

Andreas og Marens første barn var Elen, som ble døpt[iii] 25 august 1711. Fadrene var Annikken Bøckman, som bar det, Sandefjord; Maren Villumsdatter, Sandefjord; Christen Smed, Sandefjord; og Anders Smed, Sandefjord – alle fra Sandefjord.

Søsteren Helge ble døpt[iv] 3 januar 1713, så hun ble vel født i slutten av desember 1712. Uansett – fadrene hennes var Anniken, Peder Christensens Hustru; Anne, Hans Friderikssens; Gunild Trulsdaatter; Berent Skredder; og Jacob Salmager.

Enda en søster, Kathrine, fulgte knappe tre år senere, hun ble døpt[v] 21 april 1717. Denne gangen var fadrene Inger Hansdatter, som bar det; Lisbeth Hansdatter; Elen Pedersdatter; Michel Hanssen; og Bent [?] [NN].

En ikke usannsynlig onkel av Elen, Olle Dreier, fikk en sønn, Anders, som ble døpt[vi] 13 mai 1723. Fadrene var Johanna Tideman; Anna Magrete Calundan; Søfren Paasche; Andreas Knudsen; og Knud Hansen.

Og noe mer er ikke kjent om Anne Andreasdatter. Kanskje Dreyer.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733