1714-2 Maren Andersdatter

Maren ble døpt[i] 14 januar 1714. Fadrene var Johanne, Hans Lucasssens; Mari Nielsdatter; Hans Evensen [?]; Lars Pedersen; og Lars Poulsen.

Fra før hadde faren, skredderen Anders Andersen, sønnen David som ble døpt[ii] 1 oktober 1713 og hadde da som fadre Else Davidsdatter, som bar det;            Gunild Truelsdatter; Niels Knudsen; Andreas Dreyer; og Anders Smed – alle fra Sandefjord.

Og det er alt som er kjent om Maren Andersdatter.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733