1714-11 Karen Nielsdatter

Karen ble døpt[i] 11 november 1714. Som fadre fikk hun Marte Dreyers[?]; Helga Salmagers; Johanna Haraldsdatter; Jacob Hansen; og Jacob Salmager.

Faren var Niels Knudsen, en båtsmann i Sandefjord, og moren het Gunhild Trulsdatter – de hadde giftet[ii] seg 9 oktober 1714.

Karen var nturligvis første barn, og nestemann fulgte omkring to år senere. Det var Anne Marie, og hun ble døpt[iii] 24 mai 1716. Denne gangen var fadrene Marte Dreyer; Johanna Haraldsdatter; Michel Hansen; Peder Larsen; og  Jørgen Nold.

Det er ikke godt, dokumentarisk, belegg for at det er samme person – men når en Kari Nielsdatter gifter seg med smeden Niels Christophersen i Sandefjord, og begge kausjonistene – Sr Ole Callundan og Ole Andersen – er Sandefjording, så er antagelig Kari også fra byen, og den antagelsen blir lagt til grunn i det følgende. De to trolovet seg 11 april 1739 og vielsen[iv] fant sted 13 august samme år.

Første barn av dette ekteskapet var en gutt som så dagens lys i romjulen 1739, nærmere bestemt 29 desember det året. Christopher ble navnet, og han ble hjemmedøpt. Dåpen[v] ble bekreftet i kirken første nyttårsdag 1740. Ved samme anledning ble også hjemmedåpen av Ellen Skomagers hjemmedøpte S. stadfestet. Fadrene var Mad: Johanne, Sr Jo: Mørchis; Jf: Maren Olsdatter; Studiosus Mr. Vilh: Worsøe; Mr Owe Hansen; og Gert Knudsen – alle fra Sandefjord.

Sønnen Niels fulgte et knapt år senere; han kom til verden 18 desember 1740 og ble døpt[vi] 21 samme måned. Denne gangen var fadrene Hanna, Christen Larsens; Dorthe Nielsdatter; Bendt Nielsen; Matthiis Andersen; og Anders Joonsen – alle fra Sandefjord.

Det skulle gå neste to og et halvt år frem til tredje barn, Anne Kirstine. Hun så dagens lys 16 mars 1744 og ble døpt[vii] fire dager senere. Da var fadrene Madem: Petronelle Sandberg; Dorthe Andreasdatter; Monsr Johannes Mørch; og ellev Matthiisen – alle fra Sandefjord.

Flere barn ble det visst ikke.

Niels Christophersen, smed i Sandefjord, døde 56 år gammel 19 november 1756. Han ble begravet[viii] 25 samme måned.

Enken Kari Nielsdatter døde i Sandefjord 12 april 1765. Hun ble begravet[ix] 18 samme måned. Av en eller annen grunn er hun sagt å være 60 år gammel, men var i virkeligheten 50.


[i] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 153
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 18
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 20
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 28
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 231
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 244