1713-9 Jacob Nielsen

Det er – som alltid – noe gjetning i forbindelse med en påstand om at en person er den samme som en annen.
Her er påstanden at den Jacob Nielsen Salmager som trolover seg i 1713 er den samme som den Jacob Nielsen, seks år gammel, og som er nevnt i manntallet av 1701[i] som sønn av Sahlmager Niels Pedersen, 48 år gammel og strandsidder i Sandefjord.
Jacob var altså født i midten av 1790-årene – nøyaktigheten er tvilsom i denne tiden – og hadde en yngre bror som het Niels. Dersom – ikke noen sterk antagelse – manntallet ble tatt opp hus for hus, så var noen av naboene andre håndverkere: veveren Peder Andersen, Skomakeren Anders Pedersen; og smede Christen Hanssen bodde i nærheten.
Jacob trolovet[ii] seg 7 februar 1713 – ganske ung, egentlig – med Helge Iversdatter [NN] 7 februar 1713. Som «Forløftningsmænd» hadde de Anders Dreyer og Anders Smed i Sandefjord. Vielsen[iii] fant sted tre uker senere, 28 februar.
Første barn kom til verden og fikk navnet Jacob da han ble døpt[iv] 26 oktober 1713. Som fadre hadde han “Min Hustru”; Anne Pedersdatter [?], Hr Hans Evensens [?] Quinde; Anders Andersen; Anders Dreyer; og Olaus Mørch. «Min Hustru» må være sogneprestens kone; han var på denne tiden Jacob Stockfleth, og hans første hustru – som dette er – het Ulriche Antonette Hausmann.
Neste barn var en pike. Helvig ble døpt[v] 21 september 1715. Fadrene var Helvig, Michel Hansens; Elen, hans Noldtis Quinde; Gunnild Skravestad; Claus Oubye; og Anders Smed.
Tredjemann var også en pike – Daarthes dåp[vi] fant sted Quadragesima eller Invocavit, det er første søndag i faste eller 14 februar 1717. For henne valgte foreldrene fadrene M: Anne Sophie, Ole Rasmussens; Inger Hansdatter, Claus Nielsens Hustru; Karen Nielsdatter; Ingvold Biørnsen; og Bendt Skrædder.
Et par år senere døde Jacob. Han ble begravet[vii] en lørdag, det var Marimesse om Våren eller Maria Budskapsdag, 25 mars 1719. Presten var litt uglad: «… begrafen Iacob Sadelmager, og for ham ringet, men ej betalet».

[i] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1709-1733